Til forsiden

Mosede Hans

Er nævnt i "Greve og Kildebrønde Sognes Historie" ved Wilhelm von Antoniewitz 1967. Hans virkede på Mosede-Greve-egnen under Svenskekrigene 1657-60 som en slags partisan, ligesom Svend Poulsen (Gøngehøvdingen) virkede på Præstø-egnen. Skulle både have tyraniseret svenske som danske og have været frygtet omkring Mosede, nogle af historierne er dog for fantastiske, men hvad ved vi?
Der findes ikke så meget konkret om ham, men han dukker op i Greve KB ved en meget usædvanlig absolution i 1677 som drejer sig om mordet på ham:"1677 d. 1. aug: en bededag affløst 2 aff Mossede boemænd sc. Mogens Espensen oc Jens Christensen, som nu boer i St. Valdbye (hvor han Vor Frue dag 25/3-1677 får en datter Karen, af sønnen Christians dåb 2. pinsedag året efter fremgår at han er gift med Maren Mogensdatter, 10. trint 1679 får de Boel), for drabsgierning paa Hans Mossede begaat, at de haffde tilforn om vinteren d. 7 Febr. passet paa hannem som hand kom kørende fra Solrød og slaget ham ihjel, da han ret var fredløs og foruden fra sin hals, fordi han paa Jersie hafde om sommeren i 76 slaget en af Otte Skeels Huusmænd paa panderyggen at han blev liggende og døde paa marken."
"Efter bispens ordre og befaling måtte de stå åbenbar skrifte, uagtet med 2 andre af byen som var i gerning med, og de hørte til Karlslunde Sogn og der blev absolverede, nemlig Jens Clemmendsen og Rasmus Pedersen."
affløst=løst fra=tilgivet, tilforn=tidligere, så Hans Nielsen blev myrdet i februar 1677 af Mogens Espensen fra Mosede (begr. 26/7-1725 i Tune, skifte 3/8-1725 (kone er Maren Hansdatter gift 1714 i Tune, i 1. konens fars skifte står at han er i Tune), gift med Niels Olufsens datter Birgitte fra Mosede 6/1-1671 (hun dør 1714 i Tune, står i skiftet efter hende Bidstrup Gods), og Jens Christensen og et par andre, der er dog ingen absolutioner i Karlslundes KB (Rasmus Pedersen er nok døbt i Greve 18/6-1658-gift Mariæ bebudelse 1688 med Babera Pedersdatter- død 28/1-1722). Teksten står i Greves KB under absolverede i SA's udg. på nettet er det ops. 354.
I Greve er et sted kaldet Mosede Hans grav, som fredløs blev man ikke begr. på kirkegården, ligger ca. 200 m NV for Rørmosen.

Jeg har søgt i Tune Herreds tingbog for sommeren 1675 og intet fundet om dramatiske begivenheder, så mordet på stokkemanden er nok foregået i 1676, som præsten også skriver. Sagnet på egnen kalder ham Hans Nielsen, men kun en er fundet med det navn. Hans foretrukne våben skulle have været en pigkæp, som han slog eller stak sine ofre med, og han skulle være myrdet af sin svoger i høsten (det kan jo så ikke passe). Men ganske kort efter absolutionen bliver Jens Clemmensen gift (20/8) med Hans' datter Mette i Greve og fæster en gård i Mosede (se nedenfor), så den kommende svigersøn var indvolveret i drabet.
Jens Clemmensens vielse med Mette Hansdatter 20/8-1677 (Greve KB), der står noget med Hans Mossede ude i den slidte margen, måske at han er absolveret? Mette tjente ved giftermålet hos Ole Hansen, måske Olluf Hansen Hullegard, nok på Kappelev gårde (Cappelof gaarde, Bidstrup gods; Book 1 1684-1695; film 41095), Olluf blev begr. 23/4-1690 i Kildebrønde, her står Ole.

Så følgende er sket:
Sommeren 1676 slår Mosede Hans et, muligt, tingsvidne ihjel, vel i forbindelse med en retsag i Jersie, desværre findes Jersie kirkebog ikke før 1747 så hvem vides ikke, retsbogen er heller ikke fundet.
7/2-1677 passer de fire ovenfor så den nu dødsdømte og fredløse Mosede Hans op da han kom kørende fra Solrød og slår ham ihjel.
1/8-1677 bliver de tilgivet i kirken.
20/8 bliver en af dem, Jens Clemmensen, gift i Greve, måske med en bemærkning om at han er tilgivet mordet.

----------------------------------------

Hvis vi leder efter en Hans Nielsen i området er der en her som begr. sin hustru i Greve 27/9-1652

at det gik livligt for sig hos Hans viser et par absolutioner for løsagtighed fra 1648 i Greve

11. s e Trint. 1648 de to "forbrydere Jeppe Mogensen og Karen Simonsdatter" tjente Hans Nielsen i Mossede
og allerede d. 20. Trint. et andet "forbryderpar Christen Jacobsen og Maren Christensdatter" som tjente hos ham.

og i 1670

en Hans Andersen dukker op i 1670:6/3 Affløst Dorethe Nielsdatter som tjente Hans Andersen i Mossede for lejermaal begået med Nilaus Sørensen som tjente Hans Nielsen i Mossede, barnet Niels bliver døbt i Karlslunde skærtorsdag 1670 og Nilaus bliver absolveret i Karlslunde 1. s e Trint., den 31/7 døber Nilaus et ægtebarn i Greve som begr. 19/2-1671.
4/12 affløst Anne Christensdatter født i Roskilde og var  Christen Solrøds? ? for lejermål med Hans Andersen i Mosede som hun tjente hun også off. absolveret og barnefader udlagt

og i 1671 er det Hans Andersen der skal absolveres for lejermål begået med Anne Christensdatter som ovenfor, et år for sent, Hans Andersen blev gift i Karlslunde med Karen Ibsdatter 1672, trol. 21/3

Hans Nielsens søn Laurits blev gift i slurningen af 1658 i Karlslunde med Birgitte, Peder Skrædders datter, men han dør allerede 25/1-1659 og Birgitte gifter sig kort efter med Søren Mortensen.

Det er muligvis ham der gifter sig 7/4-1656 i Kildebrønde med Mette Hansdatter, dog passer adressen ikke

Er der andre med navn Hans som boede i Mosede omkr 1660?

Den eneste fæstebonde i Mosede omkring 1660 er Hans Jensen, så bogen siger at det må være ham. Han var ifølge KB for Karlslunde, som Mosede hørte under, ikke særlig vellidt, i hvert fald optræder han kun to gange som fadder/forlover. Han fæstede Hovgaard, som senere blev overtaget af svigersønnen eller en af drabsmændene Jens Clemmensen

Matr. Nr. 8 a. Hovgaard. Fæstegaard under Bidstrup Gods og senere købt til

Selveje. Hrtk. 1688: 7 Tdr. 2 Skp. I Fdk. 2 Alb., Udskiftningshrtk.: 7 Tdr.

3 Skp. o Fdk. o Alb., Hrtk. 1844: 9 Tdr. 4 Skp. I Fdk. 1 Alb., Hrtk. 1964:

2 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. 23/4 Alb. Gaarden hørte indtil 1954 til Karlslunde Sogn,

men derefter til Greve Sogn.

Hans Jensen (Mosede Hans) før 1656 begravet 4· Oktober 1670 (Karlslunde KB ops. 215, der står: Hans Jensen i Mosede, 52 år)

2. Jens Clemmensen før 1688

Han bliver gift 14. s e Trint. 1650 i Karlslunde med Bodil Mogensdatter enke efter Anders Nielsen i Mosede, som var begr. 1/5, har måske været gift før da datteren Mette skulle være født 1644, men hun kunne jo være uægte (KB går kun til 1645). Han overtager nok fæstet i Mosede.

Hans Jensen i Mossede begr. i Karlslunde 4/10-1670

og kan derfor dårligt være den rigtige

____________________________________________________________________________________________________________

Der er dog en anden mulighed for der boede også en husmand (boemand) i Mosede omkring 1660 og han hed også Hans Jensen

Man møder ham først i KB for Kildebrønde 1. s e Trint. 1650, døbt Hans Jensens barn i Hundige kaldet Jens, opk. efter farfaderen. Gift 28/1-1677 i Greve med Karen Ibsdatter de får deres første barn 10/2-1678 opkaldt efter farfaderen Hans Jensen

Der bliver døbt en Lucie 22/2-1652 i Kildebrønde, Hans bor i Hundige. Begr 30/11-1674 i Greve. Begr. Hans Hundiges datter Lucie 23 år gammel, kom sig fra København hvor hun tjente

Døbte Peder 2. juledag 1654 i Greve, her står døbt Hans Jensen husmands barn i Mosede, så familien var flyttet. Peder blev begr. 1/11-1771 i Greve. sådan som navnereglerne var må man gætte på at deres 2. dreng opk. efter morfaderen så moderen hed nok Johanne Pedersdatter

En Maren 21/6-1657 i Greve, begr 26/7, , Hans Jensen husmands barn i Mosede

Anders 1/8-1658, Hans Jensen husmands barn i Mosede

Der er et udfald i Greves KB 10/10-1661 og advent, pga. et præstedødsfald, i denne periode skulle han have fået en Maren, Maren begr. i Greve 18/12-1681. 4. Advent begr. Johannes Hans Hundiges datter Maren 20 år, kom sig fra sin tjeneste i Tune og døde hos hendes moder i Greve. Hans Jensens kone er Johanne

3/5-1663 døbes Hans Hundiges datter Anne i Greve, begr 14/11-1667

Bodil 5/3-1665, en af fadderne er Olle Huulgaard, kan være en søn af Hans født før 1645, han optr. i Mette Hansdatters skifte. se. Bodil begr. 12/3-1665 i Greve

han døber endnu en Bodil 4/6-1666, Bodil begr. 5/6-1669 i Greve

21/6-1669 døbes Birgitte i Greve

salig Hans Jensen Hundige boemand i Greve begr. 15/2-1676

Der er en mystisk ting ved at sige at denne Hans Jensen er Mosede Hans, for efter det ovenstående skulle han have myrdet en stokkemand flere måneder efter sin død, så han er nok ikke den rigtige.

--------------------------------------------------

Hans Jensen husmand er fadder i Karlslunde 9. s f Påske 1659 sammen med en fremmed svensk Kaptajn (var han infiltrator?) og Knud Nielsen, der står "ingen kvinde faddere var der", måske var kirken halvtom p.g.a. svensk tilstedeværelse

Rasmus blev dog begr. 6 dage gammel

fadder for samme Lauridts Rasmussen husmand i Mosedes datter Maren i 1657, Hans Jensen husmand i Mosede samt Niels Olufsens børn (voksne) Jens og Sitze

--------------------------------------------------

Dåber i Greve giver nogle flere Hanser

25. s e Trint. 1649 døber Hans Pedersen i Mosede en søn Morten. Da Morten 21/3-1680 bliver gift i Greve med Birgitte Nielsdatter står der i KB at han fik sin fars gård, så det er ikke denne Hans.

En uægte Maren døbes i Kildebrønde 23/3-1656, mor: Maren Jørgensdatter, far udlagt: Hans Hemmingsen som tjente i gården med hende til Niels Jensen i Kildebrønde, en af de kvindlige faddere er ?? Hemmingsdatter udi Mosede. Maren blev gift i Kildebrønde 13/8-1676 med Jens Eskildsen begge tjente på Kappelevgård.