Til forsiden

Jens Olsen

født 1767 i Vindinge

Forældre: Oluf Jensen og Anna Clemensdatter

Gift med Kirsten Pedersdatter

Døbt i Vindinge 22/2-1767


Roskilde, Tune, Vindinge, Kjøbenhavns gods, , , FT-1787, C6049

Oluf Jensen 60 Gift Husbonde Bonde  
Anna Clemmensdatter 46 Gift Madmoder Anne Clemensdatter dør 7/3-1812 i Vindinge. Anne har en søster Kirstine Clemmensdatter i Vindinge født i Karlslunde 11/2-1747 (dør 15/4-1½817), som var gift med Ole Ibsen (dør 18/10-1821), de var blevet gift 2. pinsedag 1775 i Vindinge. Og måske en bror Jens Clemmensen som begr. 4/6-1804, gift med Bodil Pedersdatter.  
Margrethe [ Olufsen] 23 Ugift Deres børn døbt 29/3-1764 i Vindinge, gift 3. s e Trint. 1788 med Albreth Pedersen i Vindinge, ved FT-1801 Vindinge har de 4 børn og hans mor bor hos dem, Magrethe dør 22/7-1823. Albreth Pedersen dør 4/3-1824 (hans testemente:

Albrecht Pedersen oprettede en kontrakt få måneder før hans død. Han var da enkemand og kontrakten skulle sikre, at hans datter Karen fik overladt hans fæstehus. Den lyder:

Jeg underskrevne Albrecht Pedersen, Arvefæste Huusmand i Windinde, vitterliggjør herved at overlade mit Arvefæstehuus til min ældste datter Karen paa følgende Vilkaar:

Hun betaler til sine søskende: Anders, Hans og Ane 250 siger to Hundrede og Halvtredssindstyve Rigsbankdaler Sedler saaledes,; Anders skal have 150 eet Hundrede og Halvtressindstyve, Hans 50 siger Halvtressindstyve og Ane 50 siger Halvtredssindstyve Rigsbankdaler Sedler, desuden skal Anders have en Fyrre Kiste med 3 Jernbaand, Vaar til en dyne, et par Blaargarnslagen, et Hørgarnslagen, en Dug, et par Pudevaar, et Haandklæde og en Knædug. Hans skal have det Samme af Vaar, Laden, Pudevaar, Haandklæde og Knædug og Dug. Ane skal have 2 Par Blaargarnslagen, en Dug et Par Pudevaar, et Haandklæde og en Knædug med Vaar til en Dyne, og een Koe. Desuden skal Ane have Føden eet Aar om, medens hun lærer at væve.

Ovennævnte Penge 250 Rbd. betales Karen med hendes tilkommende Mand førstkommende Nytaarsdag Ao 1806 Aar atten Hundrede og sex.

Imod at betale foranstaaende modtager Karen med hendes tilkommende Mand foruden Huset alt Indboe og Udboe som det forefindes tilligemed Vogn, Kjør, Ploug, Harve med videre. Huset kan hun tiltræde saasnart hendes Lejlighed tilsiger. - Skulde jeg Albrecht Pedersen leve, da giver hun mig Aftægt saa længe jeg lever: 2 Fag beboelig Huus, 1½ Td Rug, 1 Td Byg, ½ Td Malt, 4 Lpd Flæsk, 1 Lpd Smør, 5 Rbd Sedler, 4 Læs Tørv og Vask - iligemaade Besørgelsen af min Begravelse saaledes som min Kones; dog, istedetfor at give mig ovenmeldte Natural Produkter, giver de mig mit Ophold og Reenlighed, saalænge vi kan enes, som haabes bestandig. - Som forglemt tilføjes at foruden Ovennævnte faar Ane end videre 6 Tintalerkener, som forefindes her i Huset.

I ovenstaaende Kontrakt og imod at det svares som nævnt er vi Alle enige, vi Sødskende Enhver især ej forlanger Intet videre. Vores gifte Broder Peder Albrechtsen, som vi haaber er af samme Mening bekræfter denne sin Mening ved sit Navns Underskrift.

Til Bekræftelse under vores Hænders Underskrift Windinde 4 Januar 1824.

Albrecht Pedersen Karen KAD Albrecht Datter Anders AAS Albrechtsen

Hans HAS Albrechtsen Ane AAD Albrechts Datter

Peder PAS Albrechtsen Huusmand i Syv Sogn

Karen Albrechtsdatter blev gift med Hans Andersen trinitatis søndag 1825 i Vindinge, de får ingen børn men har plejebørn. Karen dør 14/1-1847 og Hans gifter sig i foråret 1847 med Karen Poulsdatter og de får 6/1-1848 Karen Hansdatter som i 1860 er tj.p. i Vindinge

 
Jens [ Olufsen] 20 Ugift Deres børn gift januar 1793 med Kirsten Pedersdatter  
Anna [ Olufsdatter] 13 Ugift Deres børn døbt 27/9-1772 i Vindinge  
Peder [ Olufsen] 8 Ugift Deres børn døbt 22/11-1778 i Vindinge, gift apr. 1807 med enken Dorthe Ibsdatter (hun er i tjeneste i Reerslev 1801 og gifter sig der med Hans Svendsen i tj. samme sted, trol. 7/4-1801, Hans dør 14/3-1807 i Vindinge) de får Hans Pedersen 10/2-1810, er i FT-1834, i FT-1840 er Dorthe død (22/5-1837) og Hans har overtaget gården, gift 8/10-1837 med Mette Pedersdatter fra Vindinge (dør 14/2-1852 og Hans gifter sig 12/11 med Ane Nielsdatter fra Vindinge). Peder dør 21/8-1849. Hans og Ane bor 1860 i Vindinge med 6 børn hvoraf to er hendes  
Hans [ Olufsen] 6 Ugift Deres børn døbt 1/4-1781 i Vindinge, bliver gift med Johanne Sørensdatter og får en gård i Assingløse, Daastrup sogn, FT-1845. I 1855 bor han og konen på aftægt hos sønnen Søren, det gør de også i 1860, Hans dør 20/1-1863 som enkemand Johanne var død 15/10-1861.  
Niels [ Olufsen] 1 Ugift Deres børndøbt ? s e påske 1786 i Vindinge, gift 16/9-1818 med Sidse Pedersdatter (21år), Peder er forlover sammen med hendes far Peder Hansen. De får Ole Nielsen 21/3-1819 i Vindinge  

barn: Karen Jensdatter

Roskilde, Tune, Vindinge, Windinge Bye, , 5, FT-1801, B6393
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Olssen 34 Gift husbond bonde og gårdbeboer og landeværn  
Kirsten Pedersdatter 38 Gift hans kone    
Karen Jensdatter 4 Ugift deres datter døbt 19. s e Trint. 1797  
Ole Jenssen 70 Gift mandens forældre indsidder  
Anne Clemmensdatter 57 Gift mandens forældre indsidder, dør 7/3-1812 i Vindinge  
Peder Olssen 23 Ugift deres børn    
Hans Olssen 20 Ugift deres børn    
Niels Olssen 15 Ugift deres børn

28/4-1811 får Jens og Kirsten en Hans døbt 2. pinsedag

Jens Olsen dør 25/6-1818 og Kirsten Pedersdatter gifter sig igen 14/3-1819 med Hans Nielsen fra Ågerup (døbt 7/3-1790, i 1801 har han tre søskende), i 1834 har de barnet Jens *17/1-1822, i 1840 har de også et plejebarn Karen Olsdatter, stadig i 1845, i 1850 bor Jens der og er blevet gift med Ane Pedersdatter 31/1-1849. Hans dør 17/12-1852. I 1860 bor Jens og Ane i Vindinge med 4 børn (Peder*27/8-1850, Niels*22/2-1852, Kirsten*15/10-1853 og Jens*21/10-1857) og Kirsten Pedersdatter er på aftægt, dør 17/6-1861

------------------------------------------

Ole Jensen begr. i Vindinge 7/5-1801

Anne Clemensdatter dør 7/3-1812 i Vindinge

Anne Clemensdatter blev døbt i Karlslunde 6. s e Trint. 1743, far Clemend Nilson

og gift med Ole Jensen, Jens Christensens søn i Karlslunde 3. s e Trint 1762

--------------------------------------------------------

Clemend Nielsøn bliver gift i Karlslunde 5. s i fasten 1743 med Anne Nielsdatter, Degnens tj.pige, han begr. i Karlslunde 3. s e H3K 1763

de fik en Karen Clemendsdatter døbt 11/2-1745

og Kirsten Clemmendsdatter 11/2-1747, hun blev gift (15/1-1775 i Vindinge med Oluf Ibsen og har i 1787 3 børn, på gården i Vindinge tjener hendes bror Hans Clemmendsen, i 1801 bor de der stadig, hun dør 15/4-1817

og Niels Clemendsen 27/2-1749, i 1801 er han gift med Magrete Nicolausdatter i Vindinge og de har et par børn, Anna og Peder. Niels dør 10/10-1825

og Magrethe Clemendsdatter 17/1-1751

og Jens Clemendsen 2/7-1753, han er tj.karl i Vindinge i 1787, i 1801 er han gift med Bodil Pedersdatter (i 1787 er hun datter på 28 på den gård hvor Jens er i Vindinge, hendes far Peder Jørgensen dør 1798) og de har i 1801 et barn Niels på 3 år, døbt 13/5-1798, bliver gift 21/10-1825 med Ane Rasmusdatter, dør 14/9-1850. Jens dør i 1803.

og Hans Clemendsen 28/10-1759, gift 1 s e trint. 1797 i Vindinge med Mette Jensdatter og i 1801 har de to børn, Magrethe, døbt 16/5-1794, og Karen, døbt skærtorsdag 1800 (hun blev døbt Maren), de blev trolovede allerede i 1793, 2. advent 1802 døber de Niels og 12/1-1806 Anna

De bor hos sønnen Niels i 1834

Roskilde, Tune, Vindinge, Windinge Bye, et Huus, 56, FT-1834, C7588

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
Niels Hansen   32   Gift      Huusmand og Smed     gift i starten af 1828 Vindinge, dør 27/8-1849
Birthe Olesdatter   29   Gift      hans Kone     *6/12-1805 Vindinge, bor i Vindinge 1860 hos datteren Kirsten og manden snedker Hans Pedersen (gift 16/6-1853), dør 17/6-1875
Ole Nielsen   6   Ugift      deres Barn     *3/8-1828 Vindinge, døde 21/3-1834, de får en Ole 14/12-1837, og havde en Kirsten Nielsdatter *januar 1835
Hans Clemensen   75   Gift      Aftægtsfolk     dør 15/11-1844
Mette Jensdatter   60   Gift      Aftægtsfolk     dør 13/8-1849
Jens Hansen   23   Ugift      Smedesvend     

---------------------------------------------------------
Clemend Begr: 3. s e H3K 1763 i Karlslunde

Hustruen Anne Nielsdatter begr. i Karlslunde SanktHans 1764, 48 år

Clemend Nilsen bliver døbt 17. s e Trint. 1707 i Karlslunde, far Niels Clemensen

Niels Clemensen og Boel Jensdatter blev gift 3. s e påske 1705 men var trolovede året før. Niels begr. 18/2-1731 og Boel 29/10-1752

begr. af Niels i Karlslunde

hans skifte: Niels Clemendsen i Mosede    19 Feb 1731     pg 81
WIFE:    Bodil Jensdtr
CH:      Jens Nielsen     27 tiene i Skaldstrup
         Clemen Nielsen 25 tiene i Tiaerebye
         Hans Nielsen     11
         Karen Nielsdtr   = Niels Pedersen i Snadelov (Karen døbt 6. Trint. 1709)
         Kirsten Nielsdtr 20 tiene i Mosede
         Margrethe Nielsdtr       tiene i Snadelov
         Ane Nielsdtr     15 tiene i Tiaerebye
[Bidstrup gods; Book 5 1729-1741; film 41096]
Bodils begr. i Karlslunde 1752

Niels og Bodil fik en del børn:

  1. +Margrethe Nielsdatter, døbt 11/3-1714, Karlslunde, begr.3.s.i. Advent 1781, Karlslunde.
  2. Jens Nielsen, døbt 4.s.i. Advent 1705, Karlslunde, begr. 3.s.e. H3K 1733, Karlslunde.
  3. Clemend Nielsen, b. 1707, Karlslunde, d. 1763, Mosede, Karlslunde Sgn.
  4. Kirsten Nielsen, b. 01 Jan 1712, d. date unknown.
  5. Anne Nielsdatter, b. 17 Jun 1717, d. date unknown.
  6. Hans Nielsen, b. 29 Jun 1720, d. date unknown.

Niels blev døbt i Høje Taastrup 5. s i fasten 1659, far: Clemmend Lauridtsen i Valby (ops. 106), han havde døbt en Ellen i 1656

Clemmend Lauridtsen var blevet gift 1655 på Sct. Hans Dag i Høje Taastrup med Ludtze Ibsdatter

 en Boel bliver døbt i Karlslunde 1. s e Trint. 1677, far Jens Clemendsen

men d. 9. s e Trint. blev hun begr.

Han får en ny Boel døbt d. 11 s e Trint. 1678

Jens Clemendsen var blevet gift med Mette Hansdatter 20/8-1676 i Greve, hun blev begr. 3/7-1684 i Gundsømagle der står hun var 40 år så født i 44, de var barnefødt i Mosede og hendes far Hans Mossed, står efter } (Mosede Hans ?) (måske at han er absolveret?), ved giftermålet tjente hun hos Ole Hansen (onkel?), måske Olluf, nok på Kappelev gård (Cappelof gaarde)

Mette Hansdatters begr. i Gundsømagle

De begr en søn i Karlslunde 16/1-1680, 4 år 12 uger.
de må have fæstet en anden gård for da Mette dør (begr. 3/7-1684 i Gundsømagle, 40 år) bor de her: det 2. barn er opk. efter morfaderen
Mette Hansdtr i Gundsoemagle        17 Aug 1684     pg 3
HUSB:    Jens Clemendsen
CH:      Peder Jensen     4
         Hans Jensen      2« døbt i Karlslunde 24. s e Trint. 1681
BRO:     Ole Hansen Hullegaard boende i Cappelof gaarde
gd: Mikkel Pedersen
[Bidstrup gods; Book 1 1684-1695; film 41095]

-------------------------------------

 

Hans far Clemmend Jørgensen i Greve blev begr. 5. s e helligtrekong. 1688, 64 år gammel.

Greve Kildebrøndes historie

Matr. Nr. 8 a. Hovgaard. Fæstegaard under Bidstrup Gods og senere købt til

Selveje. Hrtk. 1688: 7 Tdr. 2 Skp. I Fdk. 2 Alb., Udskiftningshrtk.: 7 Tdr.

3 Skp. o Fdk. o Alb., Hrtk. 1844: 9 Tdr. 4 Skp. I Fdk. 1 Alb., Hrtk. 1964:

2 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. 23/4 Alb. Gaarden hørte indtil 1954 til Karlslunde Sogn,

men derefter til Greve Sogn.

Hans Jensen (Mosede Hans ?) før 1656 begravet 4· Oktober 1670 (Karlslunde KB ops. 215, der står: Hans Jensen i Mosede, 52 år)

2. Jens Clemmensen før 1688

----------------------------------------

Ole Jensen blev døbt i Karlslunde 2. s e H3K 1732, far Jens Christensen

Jens Christensen og Magrethe Anders Hansens datter, trolovet i Karlslunde af præsten i Snoldelev 2. H3K, gift 2. s i fasten 1719, de fik ud over Ole: Hans 4. adv. 1719, Jens 1. s i fasten 1721, Maren 3. juledag 1722, Johanne 5. s e Påske 1723, Niels Skærtorsdag 1726, Kirsten 14. Trint 1727, Karen 3. adv. 1728, Karen 2. adv. 1729. Bodil 24. Trint. 1733, Peder 4. s i fasten 1735, Anders 7. Trint. 1738

Jens Christensen begr. i Karlslunde 5. s i fasten 1744, 52 år

Skifte:
Jens Christensen i Carlslunde                10 Aug 1744      pg 550
WIFE:    Margrethe Andersdtr
CH:      Jens Jensen      23, gift 6. s e Påske 1753 i Tune med enken Susanna Israelsdatter salig Peder Nielsens i Tune, de får en Peder hvor han bor 1787, dør 17/1 1806 i Tune, i 1801 er broderen Niels' datter Anne tj.p. hos Peder
         Niels Jensen     18
         Ole Jensen       11
         Peder Jensen     9, bor 1787 på Hospitalet Greve med Mette Nilsdatter og tvillinger på 13, de bor der stadig i 1801, Peder begr. 6/7-1806 i Greve og Mette 9/3-1810
         Anders Jensen    6, gift med Anna Jensdatter 18. Trint. 1760 i Tune, i 1787 bor de i Tune med 3 børn, i 1801 bor de i Tune med et Hjemmeboende barn
         Maren Jensdtr    ugift tiene i Carslunde, gift 2. påskedag 1751 med Nilaus Pedersen i Karlslunde, først gift med Nils Pedersen 17. Trint. 1745. I 1787 bor de hos sønnen Niels i Karlslunde, hun blev begr. 31/10-1794.
         Johanne Jensdtr  ugift tiene i Sollerod
         Kirsten Jensdtr  hiemme
         Karen Jensdtr    tiene i Thune
         Bodil Jensdtr    hiemme
gd: Niels Nielsen i Carlslunde, Giedersdahls gods
wgd: Jens Jensen i Carlslunde
[Bidstrup gods; Book 6 1741-1749; film 41097]
 

Jens var døbt i Tune 20. Trint. 1692, far Christen Jespersen, en af fadderne er Mogens Espersen som var blandet ind i drabet på Mosede Hans

Christen Jespersen blev gift i Tune 2. s e trint. 1686 med Johanne Madsdatter (begr. 30/6-1699 i Tune), Christen Jespersen begr 25/7.1721 i Tune

Christen Jespersen havde en søster Dorthe og i hendes skifte finder vi flere børn
Dorthe Jespersdtr i Torslundemagle          d.2/25 Feb 1726           pg 12
HUSB:   Peder Nielsen
BRO:    Christen Jespersen (dod)
           CH:   Mads Christensen i Tuune (døbt 1. s i Advent 1688 i Tune)
                 Jens Christensen i Ramsoe gaard
                 Soren Christensen         tiene Soren Pedersen i Carlslunde
                 Christen Christensen      tiene Anders Pedersen i Tuune
                 Jorgen Christensen        i Tune
                 Birgethe Christensdtr (døbt 23. e Trint. 1690)    = Soren Pedersen i Carlslunde
? Ingeborg Pedersdtr, home w/ stiffader: Anders Pedersen  (? is she BRO: Peder Jespersen (dod) 's child)
[Vartov Hospital gods; Book 4; FHL film 41396]
 

----------------------------------

Magrethe Andersdatter blev døbt i Karlslunde 14. Trint. 1697, far: Anders Hansen

Anders Hansen blev gift i Karlslunde 3. s e Trint. 1689, trolovet 14/3 med Karen Nils Skræders datter (Nils Skræder begr. 24/5-1707), de begr. en Kirsten skærtorsdag 1702, den 13. Trint. 1704 begr. sønnen Hans

Anders Hansen blev døbt 20? oktober 1657 i Karlslunde far: Hantz Andersen

Anders Hansen begr. 1. s e Påske 1740 i Karlslunde, 83 år