Til forsiden

Ane Magdalene Nielsen


Født 15/2-1813 forældre: Niels Erland Malm og Ellen Kirstine Bruun


Gift med Lars Carl Poulsen d. 20/3 - 1835.

I 1845 boede familien i Adelgade, grund 240, baghuset 3. sal.

København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, , Adelgade 240,Baghuset 3.Bagsal, 11, FT-1845, C4015

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Carl Poulsen

32

Gift

 

Skomagersvend,nyder Fattigvæsenets Huusleiehjelp og Skolegang for Børnene samt Brød

Kjøbenhavn

Ane Magdalene Nielsen

32

Gift

 

hans Kone

Kjøbenhavn

Petrine Marie Poulsen

9

   

deres Barn

Kjøbenhavn

Frederich Emanuel Poulsen

8

   

deres Barn

Kjøbenhavn

Edvard Teodor Poulsen

5

   

deres Barn

Kjøbenhavn

Tora Alvilda Poulsen

3

   

deres Barn

Kjøbenhavn

Carl Amandus Poulsen

1

   

deres Barn

Kjøbenhavn

Carl Nicolai Sophus Poulsen.
Wilhelm Godtfred Poulsen.
Peter Poulsen

Hun anbringes på Ladegården i 1860, da manden dør, og hendes hjemmeboende børn sættes i pleje, fremgår af fattigvæsnets protokol
og hun dør på Almindeligt Hospital 8/1-1861

 

hun dør 8/1-1861 på Almindeligt Hospital
Begr.prot: hun hedder Møller ligesom i FT- 1850

og fra Trinitatis KB

døbt i Trinitatis 20/3-1813, forældre: Niels Malm og Ellen Kirstine Bruun, der står Maria, men det er den eneste der passer, deres adresse er nok adelgade 230

Hun havde en bror født 1800 og her står at Niels var skræddersvend i Peder Madsens Gang, fra: Fødte København (M) - navneregister til kirkebøgerne
B: Erland Peter Christian                                         Født: 26.02.1800
F: Niels Erland Malm - skræddersv. i p.madsensgang                Døbt: 23.03.1800
M: Ellen Kirstine Bruun                                           Sogn: Skt Nikolaj             
Anm: Mor som BRUN                                                 KBog: 1-86-6

København, København (Staden), Rosenborg Kvarter, Rosenborg Kvarter, Matr. 134, 788, FT-1801, A5030
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels E. Malm 31 Gift Huusbond Skræddersv.  
Ellen K. Bruun 25 Gift hans Kone    
Erland P. Christian [Malm] 1 Ugift deres Søn

19/4-1802 døbtes Juliane Marie (i 1840 ernærer hun sig ved syning i Lille Kongensgade, er enke og har to små børn), 29/1-1804 døbtes sønnen Ludvig Lorentius (han var skomagermester i 1834 og gift med Anne Kirstine Petersen, i 1840 har de 4 drenge og i 1845 5 drenge og en pige),20/4-1806 døbtes Henrich Carl (skomagersvend i 1834, i 1845 er han ugift og skomagersvend),27/11-1808 døbes Kathrine Frederikke, 27/10-1811 døbtes Andreas Ferdinandt (skomager i 1840 og bor i Landemærket med kone og lille barn, i 1845 har han et par børn mere og bor i Lille Brøndstræde), 10/1-1817 fik de en søn Gustav (han var skomagerdreng i 1834). Alle døbt i Trinitatis

10/4-1808 fik William Christian Malm (skrædder i Nyhavn Chalottenborgsiden) sin søn Frederik Vilhelm døbt i Garnisionskirken, her dukker, som faddere, flere søskende op til Niels Erland: Nicolaj Peter, Hans Peter og Marie Elisabeth Malm

I FT-1801 er de på matrikel 134 Rosenborg kvt., Vognmagergade 81

I 1787 er han i lære i Lille Kongensgade

København, København (Staden), Øster Kvarter, , Lille Kongensgade 78, 1, FT-1787, C1091
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anton Ludvig Mathiasen 36 Gift Hosbonde Mester Skræder  
Anne Elisabet 23 Gift Hans kone    
Friderich Ludvig 4 Ugift Deres Barn    
Anne Catrine Lisbet 1 Ugift Deres Barn    
Karen Peders Datter 60 Enke(mand) Konens Moder    
Peder Gorfred 20 Ugift Konens Broder Skræder Svend  
Niels Erland 15 Ugift Tieneste Folk Lære Dreng  
Anneborg 26 Ugift Tieneste Folk Tieneste Pige

og resten af familien er her (en bror Nicolai Peter døbt 28/7-1769 i Nicolaj er nok i lære, er som den ældste opk. efter farfaderen, de døber en Elisabeth Cathrine 22/12-1776 hun er nok død):

København, København (Staden), Frimand Kvarter, , Trompetergangen 110, 11, FT-1787, B5765
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:  
Erland Nielsen Malm 49 Gift Hosbonde Skræder Svend  
Lovise Cathrine Willadsdatter 48 Gift Hans Kone    
Willads Christian Malm 12 Ugift Deres Søn døbt 6/9-1774 i Trinitatis, forældrene bor i Springgade, døbt Willars Christian får sønnen Didrich Ernst 15/3-1805, døbt i Nicolaj 15/4, gift med Marie Magdalene Halberg
Niels Peder og Nicolai Peter er faddere. datteren Lovise Frederikke døbes 23/9-1814 i Helligånd, moderen den samme. Får almisse fra 1816, sønnen Frederik Wilhelm (11 år) indl. på sct. Hans 1819, nr 433, 26/7-1826 dør konen og børnene kommer i pleje, nr 1132, Lovise Frederikke dør 3/12-1829 . Ved FT-1834 er han skræddermester i Borgergade
og gift med Catrine Margrete Wendel. I 1840 er han enkemand og bor i lemmestuen, Amaliegade 128.
Johanne Marie Malm 8 Ugift Deres Datter døbt 11/10-1778 i Trinitatis ved FT-1801 er hun tj.p. hos Peder Rasmussen i V. kvt. ved FT-1834 er hun enke og værtshusholder i Kronprinsessegade. ved FT-1845 bor hun hos datteren Henriette. Hun bliver gift med Thomas Larsen og de døber Henriette Marie 4/5-1812 i Trinitatis. Den ældre bror Hans Peter Malm sørger for at hun får almisse til børnene i 1824, nr 748,
Rebecca Malm 6 Ugift Deres Datter døbt 2/11-1780 i Trinitatis ved dåben står: Rebecke Wiweke
Marie Elisabeth Malm 3 Ugift Deres Datter døbt 2/5-1784 i Trinitatis  
Gunild Nicolais Datter 70 Ugift Logerende Nyder af Trinitatis Pleie Commission

i 1788 bor de i Skindergade, fra: Fødte København (M) - navneregister til kirkebøgerne
B: Hans Peter Henrich                                             Født: 31.03.1788
F: Erland Nielsen Malm - skræddersv.                              Døbt: 13.04.1788
M: Lovise Cathrine Willads                                        Sogn: Helligånd               
Anm: Bor SKINDERG.77                                              KBog: 1-6-10

Denne Hans Malm bliver gift med Anne Kirstine Schaumborg og de får sønnen Henrich Peder 27/8-1820 døbt i Trinitatis 1/1-21. ved FT-1840 bor de i Landemærket og sønnen er i skrædderlære, de har også sønnen Carl Victor f. 29/6-1828, i 1845 er han i malerlære, i 1860 malersvend og gift med en Amalie og har en søn med samme navn. I 1845 er Hans bud og bor Landemærket. Heinrich har en søn Julius på 2 i 1845 og bor alene.

I 1801 bor de to i Vartorv, de får almisse 1/9-1799, der står 2 børn, og flytter til Vartorv 28/6-1800, nr.2886, Lovise døde nok i 1806 (almisseprot)

Erlandt Malm 68 Gift   Lem I Vartov H.  
Lovise Cathrine [Malm] 64 Gift   g Erlandt M.

Erland dør i 1814
Erland Malm                                       Død : 12.07.1814
 Anm: 83  SKRÆDDER                                Sogn: Vartov Hospital (89)

Erland Malms mulige forældre blev gift i Garnisions 25/6-1736, Nicolaus Malm og Anna Elisabeth Philipsdatter

------------------------------------------------

I 1834 er hendes far blevet skræddermester

København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, , Adelgade 229,Bagstuen, 2, FT-1834, C5734
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Malm 63 Gift   Skrædermester  
Ellen Malm født Brun 61 Gift   hans Kone

I 1840 er det gået lidt tilbage Niels er død  1/6-1837, og Ellen får det til at køre rundt ved at sælge kager, Almisseprot. 2865

København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, Helsingørgade, Huuset nr. 325, Bagstuen, 317 F7, FT-1840, C5130
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ellen Kierstine Malm 65 Enke   lever af at sælge Kager

Hendes mor Ellen Kirstine finder vi på Hospitalet i 1845

København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Københavns Almindelige Hospital, Amaliegade No.128, , FT-1845, C3485
Ellen Kirstine Malm 70 Enke   Hospitalslem,Manden Skrædermester Kjøbenhavn

Hun døde på Almen. hospital 17/6-1847 og blev begravet d. 22.

det er nok Ellen Kirstine vi finder her som tjenestepige

København, København (Staden), Nørre Kvarter, , Studiestræde 67, 2, FT-1787, C0684
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jonas Stabel 33 Gift Hosbond Urtekræmmer  
Birgitte Møller 33 Gift Hans Kone    
Jonas Stabel 2 Ugift Deres ægte Søn    
Kirstine Bruunn 12 Ugift Tienestepige    
Marie Sørensen 19 Ugift Tienestepige