Til forsiden

Lars Carl Poulsen

Født 29/10 - 1813 og døbt i Holmens Kirke 14/11.

Forældre Carl Friedrich Poulsen og Sophie Elisabeth Hank

Gift med Ane Magdalene Nielsen d. 20/3 - 1835 i Vor Frelsers Kirke

Han kommer i pleje i sep. 1822 da moderen kommer på hosp.

konf. midfaste 1827
 

vielse:

en af forloverne er skomagermester Olsen som har samme adresse, Dronninges Tværgade 373, som Lars Carl, han har nok været svend hos ham, ved FT-1834 bor han der ikke. Den anden forlover er snedkermester Lautitz Sørensen Kramp som i 1834 boede St. Kongensgade 236, 2. sal.

Han blev uddannet som skomager og døde omkring 1859. I 1845 boede familien i Adelgade, grund 240, baghuset 3. sal. om ham står (FT 1845): Skomagersvend,nyder Fattigvæsenets Huusleiehjelp og Skolegang for Børnene samt brød. I 1850 bor de: kbhv, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, Borgergade, Borgergade 128, 3die bagsal, 352, der står ikke noget om fattighjælp.
fra FT-1850

København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, Borgergade, Borgergade 128, 3die bagsal, 352, FT-1850, B5680

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carl Poulsen 36 Gift   skomagersvend, huusfader Kjøbenhavn
Ane Magdalene Møller 37 Gift   hans kone ligesaa
Petrea Marie Poulsen 14 Ugift   deres børn ligesaa
Edvard Theodor Poulsen 11 Ugift   deres børn ligesaa
Flora Avilda Poulsen 8 Ugift   deres børn ligesaa
Carl Poulsen 4 Ugift   deres børn ligesaa
Wilhelm Poulsen 1 Ugift   deres børn ligesaa


Børn:
Petrea Marie (Frederikke) Poulsen, født 27/8-1836, Kgl. Fødselsstiftelse, døbt d. 30. gift 9/4-1858 i Kbh. med skomager Niels Peter Rasmus Mathiesen (dør 4/5-1893 af tuberkulose), de fik flere børn bl.a. en Flora Alvilda døbt 29/11-1859, bor i 1880 i Hummergade 4. Flora bliver gift i 30/3-1882 i Frederiksberg Kirke med en parykmager Hallberg (30/6-1859) fra Sverige i 1906 er han babersvend og de bor Ullerupgade 9,2. med to børn Faderen er forlover og bor Skolegade 10 i Valby. Petrea er i 1893 enke og bor på Nørrebro frameldt registret 1911, dør 1/4-1912 på Almen Hosp. begr. fra Sønder Kapel Vester Kg. 4/4. Flora eller Thora bor 1911 i Westend 22, 1. og har børnene Einar (*3/7-1891) og Olga (*17/10-1892), det samme i 1916, manden er parykmager og frisør på Folketeatret og hun har forkalkede led, Einar er bogholder, i 1921 bor kun Olga hjemme for Einar var blevet gift med Ingrid Snefred Brynhild Hallberg og i 1921 er han grosser har sønnen Knud og de bor Andreas Bjørnsgade  13, st. I 1925 er Olga flyttet og de bor stadig i Westend 22, Einar bor stadig i Andreas Bjørnsgade

Frederik Emanuel Poulsen, født 5/3-1838. Kgl. Fødselsstiftelse døbt d. 6. Er nok elev i Det Kongelige opfordringshus i 1850, kommer senere til Voldum Sogn i Randers Amt hvor han bliver far til uægte barn Niels Frederik Poulsen døbt 22/9-1859 (død 31/10) mor Hanne Jønsdatter fra Sverige begge i tjeneste på Clausholm. 28/10-1859 rejser han fra Voldum til Ølst Sogn. Her bliver han dog først registreret som tilgangen 2/3-1860, Ved FT-1880 er han indsat i Horsens Tugthus og erhvervet er arbejdsmand. Sad inde for tyveri og løsgængeri, fra fangeprotekollen


Politiefterretninger 1878


Edvard Theodor Poulsen, født 14/3-1840. Kgl. Fødselsstiftelse, døde 13/5-1868 af forgiftning, var da smedesvend og bor grønnegade 17, ugift. Begr. prot. er i Helligåndskirkens KB


Thora Alvilda Poulsen, født 20/3-1842. Kgl. Fødselsstiftelse med navnet Flora Alvilda Othalia Poulsen, blev gift (1862) med en tysker Johannes Mathias Treu , *3-2-1835 , Tyskland, Hannover Stillinger: Kelner (de får en Alvilda Johanne Treu som døe 12/12-1865 1 år og 3 mdr. gammel), i 1873 får de Vilhelm Godtfred Freu som dør samme år, i 1892 har de et barn, Anna Julie *9/5-1880, og bor i Baggesensgade 25, 2. pol.reg.bl. I 1885 bor de i Mathæusgade 11 og har 6 børn (bl.a. Valdemar Mathias Treu senere gift med Agnes Vilhelmine, smed og Peter Vilhelm Carl Treu senere gift med Christine Pouline Nielsine Treu ). Manden var kommet til Kbh. før 1860, ved FT 1860 bor han i Skindergade 9 og er opvarter på et conditori der. Ved FT-1880 bor de Ravnsborg Tværgade 6 med 5 børn (+ 4 dødfødte) (bl.a Carl Johan Freu *27/5-1874, pol reg bl som blev gift med sin kusine Emilie Petrea Mathiesen (*2/11-1876 døbt i Holmens, familien bor Hummergade 16, fadder er søstren Anna Chrirstine *ca 1862) i 12/7-1896 i Hellig Kors, i 1901 har de 3 børn (bl.a. Clara Flora Petrea Emilie *13/10-1896 og døbt 11/4-1897 i Sct. Johannes (i 1920 tj.p. i Kbh, flytter i 1923 til Korsør, Kaj Peder Mathias Treu *10/12-1897 og Ingeborg Kelly Emilie Treu *3/8-1899), ved giftermålet boede både han og moderen Petrea hos Treu i Murergade 15) og bor Baggesensgade 48, 4.sal) og ved FT-1885 i Matæusgade 11, 3. med 6 børn. I 1880 havde han også barnet Valdemar Mathias Treu *7/9-1876 gift med Agnes Vilhelmine Treu, han var maskinarbejder, i 1916 bor de i Bårse, Præstø, og han er lokomotivfører, de har 3 børn bl.a. Poul Johan Treu *28/10-1906, som blev gift med Gudrun Helga Boisen 26/1-1929 i Odense borgerligt, i 1929 var han papirarb og boede Østergade 18 i Odense.
Carl Amandus Poulsen, født 24/8-1844. Kgl. Fødselsstiftelse, død 21/7-1845, begr Trinitatis 25/7, fam bor Adelgade 240, der står vist hjernebetændelse.
Carl Nicolai Sophus Poulsen. 1/10 1846, døbt 6/10 Kgl. Fødselsstiftelse
Wilhelm Godtfred Poulsen. 6/3 -1849 døbt 13/3 Kgl. Fødselsstiftelse
Peter Poulsen født 22/4-1852 på Kgl. Fødselsstiftelse, døbt d. 27. Moderen angives til Ane Magdalene Nielsen

FT-1845, Adelgade 240,Baghuset 3.Bagsal, Skomagersvend, nyder Fattigvæsenets Huusleiehjelp og Skolegang for Børnene samt Brød

Her er fattigvæsnets notat 1845


I 1853 bliver sønnen William Godtfred nævnt i fattigprotokollen

I 1854 bliver sønnen Edvard nægtet forsørgelse kun de mindre børn, Edvard er blevet konf.

I 1855 er William reg. i faderens navn i fattigprotokollen

I 1856 er de stadig nævnt, og i 1857 får Peter nyt tøj (nr. 1104)

I 1859 er kun de 3 yngste børn hjemmeboende

I 1860 er moderen Anne Magdalene reg. under Lars Carls nummer i fattigprotokollen så han er død og hun gar 3 børn og en ugift datter, hun forsømmer børnene og de sættes i pleje

Anne Magdalene anbringes på Ladegården

hun dør 8/1-1861 på Almindeligt Hospital
Begr.prot: hun hedder Møller ligesom i FT- 1850

og fra Trinitatis KB

Ved FT-1860 bor hun og de 3 mindste i Peder Madsens Gang

-------------------------------------------

I 1840 boede de i Lille Brøndstræde

København, København (Staden), Rosenborg Kvarter, L. Brøndstræde Huset No 110, Sidestuen, 783, FT-1840, C5186
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Carl Pouelsen 27 Gift   Skomager  
Anne Magdelene Nielsen 27 Gift   Hans Kone  
Petrea Marie Fredericke Pouelsen 4 Ugift   Deres Datter  
Frederick Imanuel Pouelsen 2 Ugift   Deres Søn  

I 1842 kunne han ikke betale husleje og truede med en økse, fik dog kun en bøde på 5 Rdl. (fra "Juridisk ugeskrivt, Bind 3")

Almisseprotokol 1855-1915 nr. 801

Lars dør 10/1-1860
24/4-1860 anbringes børnene i pleje først hos søstren Petrea Marie og så på landet (Jylland)