Til forsiden

Anders Pedersen

Født 1714

Forældre: Peder Hansen og Maren Rasmusdatter

Gift med Anne Pedersen

Døbt i Køng 9. s e Trint. 1714 fra Højrup

Vielse i Køng fredagen efter påske 1741

Barn: Peder Andersen

Forældrene Peder Hansen i Højrup og Maren Rasmusdatter i Gummerup (der er 2 km mellen Højrup og Gummerup) Rasmus Lauersens datter blev gift 6. s e Trint. 1695 i Køng. Peder Hansen havde været gift før med en Karen Hansdatter, men hun blev begr. 3. s e Påske 1695, han havde en steddatter: 2den juledag 1692 blev kastet jord på et uægte og dødfødt barn, som var Peder Hansens af Højrup stifdatters Maren Andersdatter, som Oluf Skomagers søn af Frøbjerg ved navn Anders havde besovet

Rasmus Lauersen havde også en søn som var fadder 1. Trint. 1696, det kan have været Laurs Rasmussen der døde i 1734, hans kone begr. 1743.

Marens far Rasmus Lauersen begr. sin kone Maren N. trint.sønd. 1705, 78 år, hans søn Peder bliver udlagt til barnefader 2. s e Trint. 1712, Rasmus havde også en søn Lauers Rasmussen i Gummerup (gift 1. Trint. 1702 med Anne Marie Rasmusdatter, hun begr. ved taksigelsesfesten 1743), han får bl. a. en Rasmus døbt 16. T. 1705 (gift 12/11-1730 med Karen Jensdatter, begr 9/11-1761 i Køng), onsdagen derefter 24 februar 1734 blev Laurs Rasmussen i Gummerup begravet i hans alders 68 år. Rasmus havde også en datter Anna begr. i Femløse 24/1-1747.

Rasmus begr. 16. s e Trint. 1716, 86 år

Peder Hansen begr. onsdagen efter 4. s i fasten 1742 i Køng

Maren Rasmusdatter gifter sig igen lørdagen efter 20. Trint. 1743 med
Jens Søfrensen fra Acherup (Akkerup, 2½ km syd for Gummerup) i Køng Kirke, Jens begr. 14/10-1756 fra Haarby, 85 år.

Rasmus Lauersens far var Laurs Andersen og mor Maren Lauridsdatter og de fæstede Risagergaard i Gummerup
Laurs blev begr. kristi himmelfartsdag 1688 i Køng 72 år

-----------------------

Anne Pedersen blev døbt 8. s e Trint. 1712 i Køng, far Peder Knudsen fra Køng, fadd: Chrisatopher Stormgaards kone, Hans Bøcher i Køng, Jep Andersen ibid, Morten Højberg, Laurs Andersens kone i Køng (Maren Lauridsdatter).

Peder Knudsen og Anne Rasmusdatter blev gift i Køng 24. s e Trint 1705, de får en dreng Knud 1710, døbt Fastelavns Søndag, fadd:  Jørgen Bondemands kone i Køng,  Jens Møller ibid,  Henning Møller, Morten Højberg,  Jørgen Morsens kone i Køng,  Jordemodren  Maren Alsings havde hjemmedøbt  barnet

Peder Knudsen begr. 1. s e Påske 1716 i Køng, 38 år

1. s e Trint. 1717 gifter Anne sig med Henning Morsen i Køng, Henning dør 1. s. e. Påske 1720, og Anne gifter sig nytårsdag 1722 med Peder Andersen

Anne Rasmussen begr. i Køng 18. s e Trint. 1733, Peder Andersen gifter sig igen: dom 2 epiph  1734 blev Peder Andersen i køng og Anne Lisbeth Pedersdatter ibid copulerede i Køng, de får en Anne i 1735, en Peder i 1737, en Maren i 1741, en Anders i 1744. Dom Palm.  26 marts 1747 blev Peder Andersen i køng begravet i hans alders 52 år, Anne gifter sig hurtigt: tirsdagen derefter 27 juni 1747 blev Christopher Jocumsen og Anne Lisbeth Pedersdatter i køng copulerede, de begr. en dødfødt dreng 2. s i fasten 1748, der bliver skiftet efter hende 15 Apr 1761 i Køng, begr. 19/3. 1. trint 1762 bliver Christopher Jocumsen ægtefødte søn Pouel døbt så han blev gift igen, hans kone Else Pedersdatter begr. 1768, og Christopher Jocumsen begr 2. Advent 1773

---------------------------------------------

  festo Visit 1705 (Maries bebudelsesdag:  blev Knud Pedersens kone i Køng, ved navn, Karen Laursdatter, begravet i hendes alders 68 år. Peder Knudsens mor

dom lætare (4. s i fasten) 1706 blev gl. Knud Pedersen og Kirsten Jensdatter i Køng copulert, de fik en Karen døbt 2. pinsedag, fadd: Peder Hansens kone i Højrup, Kirsten Stormgaards, Hans Højberg, Jens Møller i Køng, Henning Møller i Glamsberg, Hans Jensen ibid, Matz Andersens kone i Køng.
Kirsten (fra Dærup 1 km vest for Glamsbjerg) var blevet Off. absolveret for et uægte barn 3. s e Trint. 1704, den udl. barnefar var Jørgen Hansen fra Gummerup, han var blevet gift søndagen før med Maren Hansdatter. Og 15. Trint. 1709 Kirsten Bilds, Sl, Knud Pedersens enke i Køng og publich absulvert for horeri, udlagde til barnefader min (præsten) kudsk Pofvel Christensen, barnet Maren blev døbt 10. Trint. Hun får endnu et uægte barn, Maren, døbt s e Juledag 1713, udl. fader Hans Hansen i Glamsbjerg, de bliver dog gift 13/6-1714. Hans begr. Langfredag 1716.

dom lætare (4. s i fasten) 1706 blev gl. Knud Pedersen og Kirsten Jensdatter i Køng copulert

samme dag  (Trinitatis 1708) blev Knud Pedersen i Køng begravet i hans alders 70 år

-----------------------------------------------