Til forsiden

Thomas Jensen

født 1674

forældre: Jens Blachis, husmand fra Frølunde

døbt i Tårnborg, Sorø  3. s i fasten 1674
 

Jens Blachis fik en Thomas i foråret 1670, men han begr. 5/12. 28/2-1664 får han Rasmus, 18/3-1666 får han Elline, 5/4-1668 Christen

-----------------------------

Gift med Inger Hansdatter 1699 i Hyllinge, Sorø

barn: Hans Thomsen

Inger Hansdatter døbt i Bråby, Sorø. 29/8-1675

Forældre: Hans Nielsen og Karren Ibsdatter, gift i Bråby 31/1-1669 udi shousgaard værende

de bliver af en eller anden grund viet igen 10/5-1674 i Bråby

de fik også Peder døbt 17/7-1670 (Hans er soldat), Mette 7/10-1677

1691: Karen Ibsdatter Onsdagen dend 5 Augusti begrafvit Karen Ibsdatter barnfødt i Skougerup*(Skoverup i Ulse Sogn) som var Hans Nielsens Echte Hustrue i Braaby udi sit alder 59 Aar, giffuet til Kircke 2Mk.

1692: Hans Nielsøn Festo *santorij (1.nov.) Copulerte Hans Nielsøn oc Ellen

Boesdatter.

de får Niels døbt 2/2-1693 de bor i Annexgaarden, en Karen 3/5-1695 igen en Karen 3/5-1696 (den første nok død, et dødfødt barn i 1701 og igen i 1702, en Peder 20/5-1703 (begr. 13/7-1710)

1715: Hans Nielsøn Onsdagen 2. oktober begravet Hans Nielsøn boede udi Braaby Ætat. 81. til Kirken 1 Mk. 8 Sk.

Ellen Boesdatter havde måske en søster Maren Boesdatter begr i Bråby 26/7-1704

hun var født 1647:

Maren Boesdatter Domin 18. Trin. 17. Octobris døbt Maren Boesdatter fød J Torup, Faderen Boe Hansøn Veffuer Moderen Karen Nielsd.

Kirstin Veffuers J Giørsløv bar barnet, Fadder Boe Olsøn J Torup. Anders Nielsøn ibid. Peder Jensøn ibid. Christoffer Lauritzøn ibid. Karen Jens Pedersøns ibid. Maren Jep Nielsøns ibid. Citzille Eskisd. ibid. ; hun blev begr. 26/7-1704

og måske en Boel født 1648

Boel Boesdatter Domin 3 Post Epiphan. 23Jan. døbt Boell Boesd fød J Hirset. Pater Boe Andersøn Veffuer Mater Lisebet Hansd. Karen Oluff Andersøns J Hirset bar hinde. Fadder Anders Boesøn i Hirset. Niels Tommisøn ibid. Hans Andersøn ibid. Boe Skræder ibid. Johanna Niels Jbsøns ibid. Ellen* Oluffsdatter ibid. Boell Mogensdatter ibid. Mette Nielsd. ibid

Bo Andersen dør 1717

Boe Andersen Dominica 1ma Adventus (28.nov.) begrafvet Boe Andersen til Huuse i Braabye hos Niels Nielsen, som døede i sit alders 84 aar. Til Kirchen betalt 1Mk.