Til forsiden

Anne Katrine Andersdatter

Forældre: Anders Jacobsen og Bodil Nielsdatter

Født 1801

Gift med Peder Pedersen 10/11-1827 i Eltang

Døbt i Tamdrup Sogn ved Horsens 20/3-1801, fra Wrønding (lok.), faddere var skoleholder Anders Christensen, Niels Jacobsen og Mette Jacobsdatter

Vielsen, forlovere: Niels Nielsen af Dreiens og Niels Jespersen af Skibdræt Mølle (i Sønder Vilstrup)

barn: Peder Pedersen

Konen Ane Kathrine Andersdatter døde 20/2-1853, gårdejer Peder Pedersens hustru i Dreiens, født i Tamdrup ved Horsens

------------------------------------

forældrene gift i Tamdrup 7/11-1800, de kom begge fra Wrønding, skoleholderen er forlover

Anders Jacobsens far Jacob Pedersen i 1801, de to søskende var faddere ovenfor

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Wrønding Bye, 5, 17, FT-1801, B2082
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jacob Pedersen 86 Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand  
Ane Nielsdatter 65 Gift hans Kone    
Ane Jakobsdatter 37 Ugift Deres Børn begr. 31/5-1801  
Niels Jakobsen 35 Ugift Deres Børn bliver gift 10/6-1809 med Inger Marie Simonsdatter  
Mette Jakobsdatter 15 Ugift Deres Børn bliver gift med Markus Pedersen 12/3-1808, hun var med i en oph. trol. i 1803, hun får døbt en uægte datter 13/3-1804  
Thomas Simonsen 15 Ugift Tieneste Dræng
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Bemelte Wrønding Bye, , 4, FT-1787, B2081
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jacob Pedersen 73 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer  
Anne Kierstine Nielsdatter 50 Gift madmoder    
Niels Jacobsen 28 Ugift Hans Søn af 2det ægteskab    
Mette Jacobsdatter 10   af sidste ægteskab

Anders var døbt november 1769

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, et Fattighuus, 30, FT-1840, C6532
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Jakobsen 71 Gift   Almisselem og Fattigfoged  
Ane Andersdatter 55 Gift   hans Kone nummer to

Anders dør 29/4-1841 i Tamdrup, Ane dør 28/4-1850

-----------------------------------------------

Jacob Pedersen af Wrønding blev gift 10/6-1763 i Tandrup, de fik 5 børn

Jacob havde været gift før 27/10-1761 med Anne Christensdatter som begr. 14/1-1763. Og første gang 22/6-1753 Jacob Pedersen af Kalhauge og Peder Olsens datter Karen Pedersdatter af Wrønding, de fik 3 børn og hun døde i 1761 (han begr. et dødfødt barn 5. s e Trint. og konen ugen efter).

Jacob Pedersen begr. 26/6-1806, og Anne Kirstine Nielsdatter begr. jan. 1808.

Jacob Pedersen (opk. efter morfaderen) blev døbt i Hornborg Sogn midfaste 1717

faderen Peder Pedersen blev gift med Mette Jacobsdatter 3. s e Påske 1716, Peder Pedersen havde været gift før 20. s e Trint. 1703 med Nielsdatter salig Sejrs enke, hun begr 23/10-1715

Peder Pedersen begr. 1. juledag 1725 fra Hornborg han fik 10 børn og hans kone gik med det ellevte, Mette gifter sig igen 20. s e Trint. 1726 med Stephen Christensen og hun begr. 1743 Dom 3 post Pasch: (5 maj) Stephan Chrestensens Hustrue af Haurum, Metthe Jacobsdatter an ætat 52.

------------------------------------------------------

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Bemelte Wrønding Bye, , 21, FT-1787, B2081
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Christensen 35 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer  
Maren Andersdatter 44 Gift madmoder    
Karen Nielsdatter 13   Deres Børn døbt 3. s e påske 1773  
Bodil Nielsdatter 12   Deres Børn    
Appelone Nielsdatter 10   Deres Børn døbt nytårsdag 1777  
Christen Nielsen 9   Deres Børndøbt 5. s e Trint. 1778

de får to børn til men de dør unge

Bodil bliver døbt 19. s e Trint. 1774 i Tamdrup

Bodil begr. 11/11-1810 i Tamdrup, Anders gifter sig igen 9/2-1811 med Anne Andersdatter

Niels Christensen og Maren Andersdatter bliver gift i Hornborg 6/11-1772

de bor der i 1801

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Wrønding Bye, 12, 24, FT-1801, B2082
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Christensen 49 Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand  
Maren Andersdatter 56 Gift hans Kone dør 24/6-1826  
Apelone Nielsdatter 23 Ugift    

Apelone bliver gift med Stefan Knudsen og i 1840 bor Niels Christiansen hos ham (Apelone er død 23/6-1836)

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, en Gaard, 46, FT-1840, C6532
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Stefan Knudsen 57 Enkemand   Jordbruger  
Knud Stefansen 28 Ugift   hans Børn  
Maren Stefansdatter 24 Ugift   hans Børn  
Else Marie Sørensdatter 27 Ugift   Tjenestepige  
Niels Christensen 88 Enkemand   Aftægtsmand

Niels Christensen dør 4/10-1842

Niels Christensen døbt i Tamdrup 2. s i fasten 1752, far Christen Pedersen Smed

Christen Pedersen Smed dør marts-april 1769

og hans enke begr. 14. s e Trint. 1769

Christen Pedersens forældre Peder Lauridsen Smed og Bodil Pedersdatter bliver gift i Hvirring 18. Trint. 1724, de fik 4 børn

-------------------------------------------

Niels Christensens kone Maren Andersdatter blev døbt i _Hornborg 7. s e Trint. 1743, far Anders Mikkelsen

Anders havde været gift før og havde en søn Niels, ham finder vi i FT-1787, og dermed hans stedmor, Marens mor Abolone Pedersdotter. Anders første kone var Maren Rasmusdatter gift 16/10-1718, hun døde i 1730 og han blev gift igen 18/11-1731 med Birgitte Lauridtsdatter (1705 Eod die (D. 1 p Trinit) (14 jun) Lauritz Søfrensøns Barn i Wrønning noe Birgitte T. Hendrich Clemends, og Hustru, Niels Maltes), hun var mor til den Jens der er her under, han blev gift 1772 Torp, Underup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt

01 jul. 1787  Hornborg, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark
Folketælling 
  •  Hornborg Bye 3 Jens Andersen - Husbonde 55 Gift 1 Bonde og gaardbeboer
     Hornborg Bye 3 Anne Nielsdotter - Hans Kone 36 Gift 1
     Hornborg Bye 3 Abolone Pedersdotter - Husbond: Stedmoder 86 Enke(mand) 1
     

 

Abolone begr 10/1-1790 i Hornborg

Anders Mikkelsen var død 2/10-1771 i Hornborg

Anders Mikkelsen blev inddøbt (hjemmedøbt) i Hornborg 16/11-1693 døbt i kirken d. 22. faderen var Mikkel Sørensen

I november 1687 får han døbt døtrene Johanne og Kirsten der dør spæde, og 3. s e Trint. 1687 bliver Mikkel Sørensen Østergård gift med Birgitte, han havde været gift før og fik ialt 19 børn. Hans første kone blev begr. 27/4-1685 i Hornborg, 42 år

Mikkel Sørensen begr i Hornborg 24/8-1710

Birthe Jensdatter i Østergård begr. Kr. Himmelf. 1729