Til forsiden

Johanne Christence Jensdatter

født 1808

forældre: Anders Knudsen og Mette Jacobsdatter

Gift med Hans Johansen 3/3-1832 i Vesteregede, Præstø

døbt 12/4-1808

barn: Maren Sophie Hansen

Forældrene gift i Vester Egede 2. søndag i Trinitatis 1803, Anders havde været gift før med enken Else Jørgensdatter (trol. 15. s e Trint. 1794 i Vester Egede, gift 1/11), hun havde tidligere været gift med Christian Olsen og de havde en Maren på 10 i 1787.

Christian Olsen faestehmd i Vester Egede   1794      pg 834 840

[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]


Chr. Olufsen træskomagers  barn Maren døbt 1778

Ligesom forældrene blev gift de kom fra møllen

Anders og Mettes vielse i 1803

De får en Else Sophie døbt 11/2-1804

I 1787 er han karl hos gårdmand Hans Knudsen som er forlover ved begge bryllupper

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Wester Egede Bye, En gaard, 10, FT-1787, C0015

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Hans Knudsen

43

Gift

Mand

Gmd.

 

Bodil Christensdatter

25

Gift

Kone

 

 

Anders Knudsen

30

Ugift

Tjenestefolk

Karl

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Vester Egede By, , 42, FT-1801, B8983
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Knudsen 45 Gift Mand Husmand med jord og daglejer  
Else Christensdatter 58 Gift Hans kone skal være Jørgensdatter, ved FT-1787 er hun gift med træskomager Christian Olsen og de har et par børn, Christian begr. 10. trint. 1794, gift Alle Helgernes dag 1794, de blev gift 19. trint. 1777 i V. Egede

 

Anders Knudsen blev døbt i V Egede 24. s e Trint 1757, far: Knud Andersen, han får en Johanne døbt 4. s i advent 1746

Knud Andersen foged begr. 1780 i V Egede, 60 år, kort efter hans kone Sophie Rasmusdatter på 59 var begr.

I 1778 kom kromand Søren Jensen for retten, og som vidner fremstod bondefogeden i byen, gårdmand Knud Andersen og Jørgen Jonassen.De vidnede, at kromanden havde solgt øl og brændevin en søndag eftermiddag, og omkring klokken 8 blev der uenighed og trætte mellem gæsterne.
De havde iagttaget, at der skete udskænkning hver søndag - og det var gerne til overmål.
Kromanden fik en bøde på 10 rigsdaler + 4 rigsdaler i sagsomkostninger. Året efter - i 1779 - var Søren Jensen igen for retten.
Denne gang havde han købt 2 tønder brændevin så langt borte som i Store Heddinge.

------------------------------------

Mette Jacobsdatter blev døbt i Vester Egede 20. s e Trint 1773, far: Jacob Olufsen

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Rønnede, 1ste Familier, En gaard, 80, FT-1787, C0015

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jacob Olsen

68

Gift

Mand

Gmd.

 

Maren Olsdatter

46

Gift

Kone

 

 

Ole Jacobsen

22

Ugift

Deres barn

Karl

døbt 16. s e Trint. 1765

Niels Jacobsen

18

Ugift

Deres barn

Dreng

døbt 23. s e Trint. 1768

Hans Jacobsen

5

Ugift

Deres barn

 

døbt 2/4-1782 (Hans Peter) med tvillingen Jens der døde

Peder Jacobsen

2

Ugift

Deres barn

 

døbt 16/2 1785, konf 1. s e påske 1799

Anne Jacobsdatter

20

Ugift

Deres barn

 

døbt 2. s e H3K 1767

Mætte Jacobsdatter

12

Ugift

Deres barn døbt 7: e trint 1772

de fik en Maren døbt 15/3-1769, men hun døde kort efter, det samme med Peder døbt 3. s e H3K 1781
 

Jacob bliver først gift med en Anna Larsdatter d. 19. s e Trint. 1746 i Vester Egede. Anna er gudmor 3. s i fasten 1748, og igen 2. påskedag 1749

men Anna dør i 1764 og begraves i Vester Egede d. 29/8

Maren Olsdatter døbes i Terslev, Sorø ved Haslev 26. s e Trint. 1741, far: Ole Hyrde fra Kværrede, bebyggelse nær Terslev

Jacob er nok blevet gift med Maren Olsdatter i Freerslev, Sorø 26/12-1764, men det er ikke lykkedes at finde kirkebogen, her fra familysearch

groom's name: Jacob Olsen
bride's name: Maren Olsdr
marriage date: 26 Dec 1764

Jacob bliver Begravet i Vester Egede 13/2-1788, 67 år gammel

Hans skifte er her
Jacob Olsen gmd i Ronnede, Vesteregede      1789      pg 627
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]


Maren Olsdatter bor hos sønnen Ole ved FT-1801

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Rønnede By, , 10, FT-1801, B8983
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ole Jacobsen 36 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer  
Maren Jensdatter 35 Gift Hans kone gift 28/5-1792 V E  
Karen Olsdatter 9 Ugift Deres barn døbt 10. s e Trint. 1792, gift 8/7-1810 med Christian Jørgensen, død 17/11-1819, to børn  
Magrethe Olsdatter 2 Ugift Deres barn døbt 10/2-1799, gift 28/4-1822 med faderens karl Christian Johansen (fra København), de får mange børn (8 i 1840 Vester Egede). Christian dør 22/3-1873 og Magrethe 2/6-1878 i Kongsted sogn.  
Peder Jacobsen 16 Ugift Mandens broder    
Maren Olsdatter 58 Enke Mandens moder Inderste  
Anne Jacobsdatter 34 Ugift Mandens søster Vanfør

(i 1805 får forældrene Mette døbt 11/4)
 

Og Maren Olsdatter begraves i Vester Egede 1/2-1829, 90 år gammel

---------------------------------

Jacob Olsen havde flere jern i ilden, det fremgår her: http://www.mørkeberg.dk/Slaegt/Landsbyen Vester Egede/Gamle historier fra Vester Egede.htm
Retssag 17. juni 1750. - Stævningen lød således: 'Da I gårdmænd i Vester Egede, nemlig Peder Nielsen, Morten Pedersen og Hans Andersen, husmand, samt gårdmænd Jacob Olufsen og Mads Jacobsen i Rønnede ikke alene skal have brændevinsredskaber i eders huse, men endog bruger brændevinsbrænding og -sælgning, der strider imod den kongelige allernådigste forordning af 30. april 1734, så for at få bemeldte kongelige allernådigste forordning efterlevet og slig ulovlig brændevinsbrænderi og krohold afskaffet, lader forvalter Christian Selschau af Gisselfeld eder alle hermed ankyndige stævning ved 8 dages mundtlig kald og varsel til at møde på Gisselfeld Birketing i Vester Egede onsdag den 17. juni, for der vidner, stævnede og ustævnede at afhøre, samt på spørgsmål at tilsvare og irettesættelse at modtage'.
Vidnerne var tyende hos disse mænd. De havde set, at bymændene havde været forsamlede og havde drukket øl og brændevin for penge.
En af dem, erklærede de, havde lånt redskaberne af degnen der i byen. Selchau forlangte, at de skulle bøde klækkeligt.
Der faldt dom. En af de anklagede, Morten Pedersen, blev frifundet, mens de øvrige fik bøder:
Der skulle betales en bøde på 26 rigsdaler og brændevinskedlen med hat skulle slås i stykker og bortkastes. Pengene skulle erlægges til herskabet på Gisselfeld. Endvidere skulle der i sagsomkostninger betales 2 rigsdaler, alt inden 15 dage.
I januar året efter stævnes Peder Nielsen og husmand Hans Andersen atter for samme forseelse.

-------------------------------------------

Jacob dukker op som værge ved et skifte i 1752:
  Gisselfeld skifteprotokol 1752 (1)

LAK 291-113, kort 8/20, side 209:

Skifte 20/6 1752 efter gmd. Peder Nielsen, Vr. Egede.

Enke Maren Rasmusdatter med tiltagen lovværge gmd. Jacob Olsen, Rønnede.

Børn:

Maren Pedersdatter, gm. Fhv. gmd. I Vr. Egede Niels Rasmussen, der nu er bortdeserteret fra konen.

Johanne Pedersdatter, gm. Gmd. Jørgen Pedersen, Rønnede.

Karen Pedersdatter, 16 år hjemme.

Værge gmd. Jørgen Pedersen, Rønnede.

Transskriberet udgave kan ses under Dokumenter