Til forsiden

Niels Ibsen

Født 1769 ca. nok mens forældrene var trolovede, kirkebogen i Køng blev ikke ført de år

forældre: Jeppe Nielsen og Johanne Hansdatter

Gift med Maren Pedersdatter d. 3/8-1798 i Glamsbjerg

Barn: Peder Nielsen

Odense, Baag, Køng, Glamsbjerg, , 1, FT-1787, A3361

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
Anders Kræmmer   58   gift   husbond   bonde     
Maren Hansdatter   33   gift   madmor        
Morten Andersen   1   ugift   barn af 2. æ        
Niels Ibsen   17   ugift   tjenestekarl        
Else Hansdatter   15   ugift   tjenestepige        

Odense, Baag, Køng, Højrup, , 23, FT-1787, A3361

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
Jeppe Nielsen   43   gift   mand   husmand og daglejer     
Johanne Hansdatter   40   gift   kone        
Hans Ibsen   8   ugift   barn     døbt 14/2-1779   
Karen Ibsdatter   6   ugift   barn     døbt 8/4.1781   
Anna Ibsdatter   3   ugift   barn     døbt 22/8-1784   
Lars Ibsen   1   ugift   barn     døbt 20/5-1787   

deres barn Else blev døbt 1775

mandagen den 21 marts 1774 copulerede ungkarl Jeppe Nielsen og pige Johannsdatter begge af Glamsberg.

Jeppe Nielsen dør 1787 begr. i Køng

Johanne gifter sig igen
fredagen den 22 november 1793 blev ungkarl Hans Pedersen og enken Johanne Hansdatter af Højerup copulerede. og de har datteren  Else's barn Jeppe boende i 1801
samme dag (26/5-1799) lod ligeledes lod og Qvinden Else Ibsdatter (i 1787 ere hun 10 årig tjenestepige i Højrup), som havde gjort barsel hos hendes stif fader Hans Pedersen i Højerup Lund hendes uægte søn døbe, som blev kaldt Jeppe, til barne fader blev udlagt en kræmmer fra Holsteen ved navn Jens Rasmussen

Odense, Baag, Køng, Gummerup, , 27, FT-1801, A3362

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
Hans Pedersen   37   gift   mand   huusmand med jord     
Johanne Hansdatter   57   gift   kone        
Jeppe Jensen   2   ugift   et fødebarn  

ved giftermålet forlod Johanne hjemmet (Brahesholm Skifte #183):
Forening imellem afdøde fæster af et hus ved Køng Højrup, Jeppe Nielsen, hans
efterlevende Enke Johanna Hansdatter og Lars Rasmussen Bødker af Køng
Højrup, som tilstædes bemeldte fæstehus.
Anno 1793, den 24de Juni blev af Kammerraad og Herredsfoged Bagger paa
Brahesholms skriverstue i Vidners overværelse
foretagen følgende forenings forretning, neml.
1.
Jeg Lars Rasmussen Bødker af Køng Højrup modtager i fæste med høje Herskabs
minde, Jeppe Nielsen hans fordom fæstehus ved Køng Højrup Led.
Hvilket hus hans efterlevende Enke Johanna Hansdatter ingen beboelse eller
fæstighed efter bemeldte hendes mands død, nyder af, men er solgt til
Friderichslunds høje Herskab hr. General Major Baron Rantzau og til ham skødet
paa den Condition, at sælgeren, nu afdøde Jeppe Nielsens kone ikke efter hans
død skulle beholde samme i fæste.
Dog desuagtet tilstaar jeg Johanna Hansdatter af medlidenhed med hende
og hendes mange Børn, saa længe hun lever ugift som Enke af bemeldte hendes
afdøde mand, følgende, nemlig:
2
Faar hun stedelsen som jeg opbygger hende ved husets vestre
side, bestaaende af en skur paa 2 fags størrelse med 1 fag vinduer
som hun som meldt saa længe hun sidder Enke sin Livstid maa beholde til sin
beboelse, ligeledes skal hun og nyde sin livstid
en Kaalplads tæt ved husets søndre
side paa ½ fjerdingslods lands størrelse, - men
selv skal hun betale ekstra Skat
tillige med andre publique udgifter og føde og
klæde sig selv uden at jeg der var,
som nu, fæstehusmand af huset med sin Have og den nu med Jorddelingen af
Køng af Herskabet i denne sammes tillæg(en)de Jord kan komme hende i nogen
maade til hjælp.
3
Disse Vilkaar har jeg Johanna Hansdatter med Lavværge Peder Christensen af
Holte indgaaet med fæsteren Lars Rasmussen og nu beder begge at denne vores
forening af høje Herskab maa blive approberet.
approberet paa Herskabets vegne
Bagger

Johanne Hansdatter døde 17/8-1815

Else Jeppesdatter (Ibsdatter) er tjenestepige hos præsten i Hårby i 1801, i 1834 er hun enke med datter, Margrethe, på 15 år *25/5-1819 i Asperup, Hårby, far ægtemanden Niels Nielsen (de blev gift 16/7-1802 i Haarby) som dør 69 år gammel 14/8-1833

Else Jeppesdatter dør 31/5-1839 og begr. i Haarby

-----------------------------------

Odense, Baag, Køng, Glamsbjerg, , 3, FT-1801, A3362

Navn:  Alder:  Civilstand:  Stilling i husstanden:  Erhverv:  Fødested:
Niels Ibsen 32 gift husbond BONDE OG GÅRDBEBOER  
Maren Pedersdatter 25 gift kone    
Anders Nielsen 3 ugift søn døbt 16/12-1798 i Køng  
Peder Nielsen 2 ugift søn døbt 16/2-1800  
Hans Hansen 24 ugift tjenestekarl    
Anna Pedersdatter 22 ugift tjenestepige    
Anders Johansen 62 enkemand inderste forrige gårdbeboer

I 1834 er han blevet gårdmand i Glamsbjerg
 

Odense, Baag, Køng, Glensberg,en gaard, , 1, FT 1834, A8754
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Ibsen 65 gift   gaardmand  
Maren Pedersdatter 58 gift   hans kone  
Jakob Nielsen 27 ugift   deres børn døbt 1/3-1807 i Køng, bliver gift 25/4-1845 med Karen Jeppesen, Jacob døde 13/6-1848
Jørgen Nielsen 25 ugift   deres børn døbt 26/11-1809 i Køng, da broderen døde blev han gift med Karen, 2/11-1849, ved FT-1850 harde et par børn som er Jacobs, men bliver kaldt Jørgensen og i 55 tre fællesbørn (det første Jacob efter broderen)
Ane Nielsdatter 21 ugift   deres børn gifter sig 14/11-1845 med Søren Jørgensen , Glamsbjerg
Hans Jakob Jensen 11 ugift   plejebarn født 21/1-1821 uægte af datteren Karen Nielsdatter (døbt 31/10-1802) udlagt far Jens Mogensen

12/1-1812 begr. de en dødfødt søn

niels dør 1/9-1838 i Glamsbjerg

--------------------------------------

Jeppe Nielsen overtager feste efter sin far 1773
 

Fæsteoplysninger
Fornavn Jeppe
Efternavn Nielsen
Stednavn Glamsbjerg, Køng
Ejendom Gaard
Fæstedato 28 Okt 1773
Kom fra eller fødested Glamsbjerg
Navn forrige fæster Niels Jepsen
Tidl. fæsters relation til ny fæster Far
Sidetal i fæsteprotokol 4-5-1
Billednr. i navneregister 22
Kildetype Navneregister fæster
Bemærkning 1 NJ død

Skovgårde Gods Skifteuddrag 1719-73. : Kirsten Laursdatter i Glensbjerg Gaard afstaaelse den 1 november 1773 folio 231b. P1. Sønnen; Jeppe Nielsen får fæstebrev på gaarden, som hans sal. Fader Niels Ibsen tidligerer har haft, hendes andre børn; Jens Nielsen (døbt 14. trint. 1747) skriver i Faaborg. - Hans Nielsen (døbt skærtorsdag 1755). - Sidsel Nielsdatter (døbt 4. trint. 1758), formynder Jeppe Hansen på Næs (gift 8/12-1780 med hjulmand Niels Knudsen og i 1787 med 7 årig datter Johanne, døbt skærtorsdag 1781. I 1801 stadig Køng med kun Johanne som giftes 1/4-1803 med sadelmager Jørgen Johansen i Køng, men hun begr. i Køng 17/5-1804). Anne Nielsdatter (døbt 12. trint. 1746, men dør, ny Anne døbt 6. s e Påske 1750) gift med Jørgen Fisker (Madsen) i Søeholm. De får en Karen døbt 26. trint. 1752, begr Marie bebudelsesdag 1764, der står 16 år nok forkert, Anne begr. 26/1-1801, Jørgen begr. 7/9-1812.

Niels Ibsens enke er fadder ved en dåb 1. trint. 1773, så da er Niels død

skifte efter Niels Ibsen (Fjellebro Skifteprotokol ):

  • Niels Ipsen, fæstebonde, Glamsbjerg, I-812, 27.04.1771
  • oo Kirsten Larsdatter, lavværge degnen for Kiøng Andreas Heylig
  • Jep Nielsen, 28 år
  • Jens Nielsen, 25 år hos hr. Mølmarck i Fåborg, i skiftet nævnes fripas til 10 RD
  • Hans Nielsen, 15 år
  • Anna Nielsdatter oo Jørgen Madsen ved Søholm
  • Sidsel Nielsdatter, 12 år
  • formynder Jep Hansen i Næs i Sandager på Brahetrolleborg gods.

---------------------------------------

Dom Oculi 1748 bliver Johanne Hansdatter døbt i Køng, far Hans Mortensen i Højrup

dom invoc: 28 februar 1751 blev Hans Mortensens barn i Højrup døbt med navn Morten

Hans Mortensen døbes fastelavns søndag 1717 i Køng, far Morten Hansen. Og Morten begr. sin kone 7. trint. 1727

Morten Hansen begr. februar 1735, 63 år

onsdagen derefter 31 maj 1747 blev sal.  Morten Højbergs enke Anna Lauridtzdatter begravet i hendes alders 75 år.

Fæsteoplysninger
Fornavn Hans
Efternavn Mortensen
Stednavn Dongs Højrup
Ejendom Gaard
Fæstedato 30 Maj 1724
Kom fra eller fødested  
Navn forrige fæster Rasmus Nielsen
Tidl. fæsters relation til ny fæster  
Sidetal i fæsteprotokol 65
Billednr. i navneregister 8
Kildetype Navneregister fæster
Bemærkning 1 RN død

1725 Køng: samme dag (19. trint) blev Morten Højbergs moder,  Zitzel Mortensdatter begravet i hendes alders 83 år

Morten Hansens far Hans Hansen i Højrup begr. 18. trint 1708