Til forsiden

Karen Hansdatter

Født 7. s i Trint. 1748

gift med Peder Andersen

Forældre: Hans Lauersen Lunde og Maren Andersdatter, ofte kaldes han Hans Lunde

dåben: D.  dom 7 trin 28 juli 1748 blev 3 børn døbt. det ene Niels Andersens i Køng, med navn Giertrud, det andet Hans Laursen Lundes i Gummerup, med navn  Karen, det 3die en fremmed Rytters, ved navn Andreas Jensen, som hans hustru Maren Søfrensdatter havde født hos Laurs Morsen i Køng,  med navn Maren, fadd: til disse børn var: en fremmed kone fra Hattebek Mølle,  Anders Hansens datter,  Kirsten, i Køng,  og Laurs Morsens hustru ibid,  Erich Andersen og Anders Hansen i køng, Peder Christophersen, Christopher Bødker, og Johan Henningsen i Gummerup,  Christen Tømmermand,s kone, og Rasmus Stormgaards kone i Køng, Anders Hansens kone  i Køng, Jørgen Hansens kone i Gummerup.

Hans Lauersen Lunde i Gummerup og Maren Andersdatter i Køng blev gift mandagen efter 4. s i Advent 1746. Hans Lunde havde været gift før og begr. sin kone Karen Hansdatter lørdag efter 4. Trint. 1746 (gift Trinitatissøndag 1726 i Køng).Han blev udlagt som far i 1709, dom Oculi ( 3 marts ) 1709 blev Anne Andersdatter i Køng public absulvert, for synd i mod det 6 bud, udlagt til barnefader en rytter, ved navn Hans Laursen som hun sagde kom til hende på marken, hum kjendte hannem ikke,  Gud hvor hun løj.
Dom 8 trin 1747  blev 2de børn døbt, det ene Hans Lundes i Gummerup, med navn Anders, det andet Jørgen Hansens ibid. med navn Maren, fadd: Rasmus Laursens kone, og Peder Jørgensens stifdatter, Citzel i Gummerup, Peder Jørgensen, Rasmus Laursen, Espen Knudsen, Jens Christophersens kone alle af Gummerup.
Men Anders blev begr. man. efter 14. Trint da forældrene havde ligget ham ihjæl. dom 16 trin  blev Hans Lunde i Gummerup og hans kone public absulverede, forde deres barn havde dødes i sengen hos dem.

Hans Lauersen Lundes far var Laurs Lunde i Gummerup, som blev begr. 3. Juledag 1719, dom 13 trinit 14 september 1690 blev Lauritz Lundes dødføde barn i Gummerup begravet. Han havde også en nevø Jørgen der bliver gift: 8 trin ( 27 juli) 1702 blev Jørgen Laursen Lunde og Maren sl; Jørgen Andersens i Køng copulert (han overtager Jørgens fæste), og en søn Henning som viser sig som fadder i 1703: onsdagen derefter blev Jørgen Lundes barn i Køng døbt med navn Anne.fadd: Præstens hustru, Henning Hansen i Højberg, Jens Møller i køng, Henning Lunde i Gummerup, Christopher Stormgaards kone. Henning bliver gift i 1703: .  6 trinit 1703 blev Henning Laursen Lunde i gummerup og Karen Olufsdatter af Højrup copulert. Lauers begr. sønnen Jørgen: Fredagen efter dom: contate, 1706 blev Laurs Lundes søn i Gummerup, Jørgen begravet i hans alders 19 år. Og en søn Morten Lunde født ca. 1680, han begr. en kone og barn: Mandagen efter dom 1 advendt ( 1 december) 1709 blev Morten Lundes kone i Gummerup og hans dødfødte søn begravet, konen var 31 år, bliver dog hurtigt gift igen og begr. 1725: Exucid ( 13 maj 1725) blev Morten Lunde i Gummerup begravet i hans alders 45 år. 9. Trint. blev Morten Lundes enches barn i Gummerup døbt med navn Maren.

Laurs Lundes død 3. juledag 1719

moderen blev begr. 1702, Torsdagen efter 3 Advendt 1702 blev Anne Henningsdatter, Laurs Lundes i Gummerup begravet i hendes alders 60 år.

Lauers Lundes far Jens Rasmussen Lunde begr. torsdagen efter 10. Trint. 1691, 80 år.

-----------------------------------------------

Karens mor Maren Andersdatter blev døbt 12. Trint. 1718, den 12 trin: blev  Anders Jørgensens barn i Køng døbt ved navn Maren. fadd: Anders Holtes kone, Hans Hansen i Køng  Anders Laursen i Gummerup,  Laurs Mosegaard ibid,  Jens Møllers datter Karen i Køng.
25/1-1722 får de Johanne døbt, 2/4-1724 Marlene, 7/7-1726 Karen, 24/9-1730 Anders (begr. dagen efter)

forældrene Anders Jørgensen og Karen Andersdatter blev gift 3. s e H3K 1718 i Køng, Anders havde været gift før: 21 trin 1703  blev  Anders Jørgensen  i Køng og Johanne Knudsdatter copulert (  se Verninge Kirkebog), hun blev begr. D, Exaudi; ( 9 maj 1717) blev Anders Jørgensens kone,  Johanne Knudsdatter i Køng begravet i hendes alders 40 år. Anders og Johanne får en Maren døbt 3. pinsedag 1706, og en Kirsten 15. trint. 1708, 11/3 1711 en Jørgen, 2. påskedag 1713 Knud, 6/9-1716 Anne Cathrine (døde 3 uger efter)

Karen Andersdatter begr onsdagen efter 1. s i fasten 1731

og Anders Jørgensen begr. allerede 19. Trint. 1731, 53 år

Anders Jørgensen havde været gift før, 21 trin 1703  blev  Anders Jørgensen  i Køng og Johanne Knudsdatter copulert (  se Verninge Kirkebog):

Johanne blev begr. i Køng 6. s e påske 1717

-------------------------------------

Karen blev døbt: dom 24 trinit. 1693 blev Anders Rasmussens barn i Køng døbt, og kaldet Karen. Ved sønnen Rasmus' dåb 10. Trint. (16/8) 1696 fremgår at han er bødker, Anders dør feb. 1712, 2/5-1697 får de Anne døbt, 3/4-1698 får de endnu en Rasmus døbt

Anders Rasmussen fra Haarbyvar blevet gift i Køng 2. s e H3K 1693 med Maren Michaelsdatter i Køng, hun begr ved taksigelsesfesten 1718.

Anders Rasmussen begr. 1712. Torsdagen derefter ( 11 februar 1712), som var taksigelsens fest blev Anders Rasmussen i Køng begravet i hans alders 55 år

Maren Michaelsdatter begr. 1718