Til forsiden

Christian Nielsen

Født 1690

Forældre: Niels Jensen Jyde og Kirsten Christensen

far til uægte barn Niels Christensen med Johanne Nielsdatter

Døbt i Greve 21/10-1677

Forældrene gift i Greve 22/11-1674, bor i Ipsens hus, de får Birgitte døbt 10/9-1682 i Greve, hun bliver begr 22/3-1685

Kirsten Christensen begr. 19/12-1716 i Greve