Til forsiden

Henrich Hansen

Forældre Hans Nielsen og Ane Nielsdatter

barn: Hans Hendrichsen

Gift i Syv, Roskilde 1758, forlovet 9/4, hustru Alhed Nielsdatter, døbte Bodil 8/3-1759 (begr. 3. s i fasten 1759), Hans 6/1-1761 (begr. 2. s i fasten 1761), Hans 14/2-1762, Anna 4/4-1763. Christian Nielsen, Hans mors anden mand, er forlover.

hustruens lidt underlige navn finder vi i et skifte
Niels Andersen inds hugger i Viiby           23 Jan 1788    pg 335
2WIFE:   Maren Pedersdtr
CH:      Lars Nielsen     11 døbt 12/3-1778
         Karen Nielsdtr   7 døbt 2. påskedag 1782
de får en Maren 1780, døbt 2. juledag, som dør 13 uger gammel, begr 1. søndag i fasten 1781
1WIFE:
CH:      Anders Nielsen   abt 40
         Malene Nielsdtr abt 50 = ... i Paestoe (gift med Niels Rasmussen Ellehammer i et hus ved Nysø, Præstø landsogn)
         Margrethe Nielsdtr       40 = ... i Jaegerspriis gods
         Alhed Nielsdtr 39 = Henrich Hansen hmd i Ousted (Osted)
guard: Ole Ibsen i Wiibye (bror til den Christian der som 2. husbonde giftede sig med Ane Nielsdatter, Henrichs mor)
wgd: Niels Jensen hmd i Wiibye (gift med Sidse Knudsdatter)
[Vibygaard gods skpr; Book 1 1743-1818; film 41401

Alheds far er Niels Andersen i Viiby

de døber en Anders 11. trint 1739 i Syv

og moderen i sit skifte

Ane Hansdtr i Viiby         11 Dec 1776    pg 271
HUSB:    Niels Andersen hukkeren
CH:      Alhed Nielsdtr   = Hennil Hansen i Ousted
         Margrethe Nielsdtr                = ... i Jagerspriis, døbt i Syv Sogn 2. s.e. H3K 1734, i FT-1787 er hun i Draaby (Jægerspris) gift med Peder Hansen, husmand og sadelmager.
         Malene Nielsdtr  = ... i Nyesoe gods
         Anders Nielsen           boend i Slagelse
[Vibygaard gods skpr; Book 1 1743-1818; film 41401

Ane Hansdatter begr. i Syv 11. s e Trint. 1776, 90 år, han gifter sig 3. s i Advent med Maren Pedersdatter i Syv

Niels Andersen begr. i Syv 11. s e Trint. 1784, 91 år, Maren får kort efter et (døbt Trinitatis 1785 i Syv) uægte barn Rasmus (begr. 7. s e Trint 1787), udlagt far Hans Christiansen søn af Christian Rasmussen i Wiibye. Hans bliver gift med en Barbara Johansdatter 23/7-1786 og i 87 har de et barn Karen, 1. s i advent 1788 døbes Rasmus som døde 2. juledag, 17. s e trint en Rasmus døde 14 dg gammel og i 92 og 93 to x Maren som også døde 14 uger og 2 mdr. gamle, i 1801 har de endnu en datter, Kirstine døbt 1/9-1799.

Maren og Niels får to børn Lars (døbt 12/3-1778 i Syv, i 1801 er han landsoldat) og Karen (han er 87, døbt 2. pinsedag 1782 i Syv) og ved FT-1787 bor de i et markhus i Sønder indelukke i Wibye hos et ægtepar der er opsynsmænd

Maren gifter sig 20/3-1788 i Syv med Johan Clausen fra Ramsølille, lyst 20/1 Gadstrup

Roskilde, Voldborg, Osted, Jonstrup Gaard og derved liggende Huuse, , 3die Familie, FT-1801, B6475

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Johan Clausen

66

Gift

Mand

Inderste og Dagleyer

er i 1787 ugift tj.karl

Maren Pedersdatter

50

Gift

Hans Kone

 

en Johan Clausen begr 20/7-1814 i Osted som 60 årig, mulig skrivefejl

---------------------------------------------

og Henrich i et andet skifte
Ane Nielsdtr i Ousted       18 May 1762    pg 174
2HUSB:   Christian Ibsen inds hos Hans Michelsen gmd (Christian gifter sig igen 17. s e Trint. 1762 i Syv med en Mette Pedersdatter og han dør i 1773 (fra skiftet efter ham, hvor broderen Ole er nævnt))
1HUSB:   Hans
CH:      Kirsten Hansdtr  = Niels Larsen gmd i Ohm
         Lars Hansen      31 tiene i Ohm
         Henrich Hansen   hmd i Wiibye

Ane Nielsdatter blev gift i Gundsømagle 20. s e Trint. 1729 med Hans Nielsen fra Vasby (nær Soderup)

Osted præstegård nedbrændte 23/6-1879 og med den en del af kirkebøgerne, derfor er der kun optegnelser fra efter 1800.

----------------------------------------

Henrich Hansen begr. en søn i Syv, Roskilde i 1761

De er i Osted i 1787

Roskilde, Voldborg, Osted, Ousted Bye, , 22de Familie, FT-1787, C2263

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Henric Hansen

55

Gift

Manden

Bonde og Huus Mand

 

Alhed Nielsdatter

52

Gift

Hands Kone

 

 

Helvig Henricsdatter

9

Ugift

Deres Datter

I 1794 gifter enkemanden Henric Hansen sig i Syv med Johane Rasmusdatter fra Øhm, Alhed må være død. Eller det er en anden Henrich, for der optræder en enkemand i Gadstrup i FT-1787

Henrich Hansen, sognefoged fra Ramsøgaard, begr. 25/11-1795 fra Gadstrup (nabosogn til Syv). Johane gifter sig kort efter i Gadstrup med en Peder Christensen fra Marbjerg, de slår sig ned i Gadstrup og har 3 børn ved FT-1801

-------------------------------------------------

Alhed blev døbt i Syv 19. s e Trint 1736, far Niels Huggers barn af Wibye kaldet Alhe,"Eod: Die døbt Niels Huggers Barn af Wibye kaldet Alhed, Meyersken p Wibyegaard Birthe bar hende til Daaben. Spons: Søfren Hugers Lars, Jens Bendsens Karl? i Øm, Jens Frandsen:"

Niels Hugger fra Ousted og Ane Hansdatter fra Øm blev trolovet i Syv 6. s e Trint. 1720 (gift 21. Trint.), Øm er en landsby på Midtsjælland, beliggende i Glim Sogn ca. seks kilometer sydvest for Roskilde. De får også børnene, Peder, døbt 15/6-1732 og Anders døbt 9/8-1739. Datteren Marlene *1725 får et uægte barn, Kirsten, døbt i Syv 2. juledag 1752 (far: Møllesvend Peder Busch på Viby Mølle), Niels Hugger er fadder, senere gift med Niels Rasmussen Ellehammer 19. trint. 1760 i Allerslev, Præstø, og hun begr 21/11-1812 i Præstø sogn, i 1801 bor hun hos sønnen Rasmus i Nysø Huse. Datteren Magrethe *1734 og døbt 2. s e H3K, hun var gudmor til Marlenes uægte barn Kirsten i 1752 (Far: Møllesvend Peder Busch på Viby Mølle) og Carl 1754 og i 1755 fik hun den uægte Povel døbt 17. Trint. med faderen gevorben soldat Carolus Povelsen fra et regiment hun ikke kendte (begr. 2. s i fasten 1756), Magrethe får selv et uægte barn Carl i 1754 døbt 24. s e Trint i Syv. faderen var en kinafarer fra Kbh, absolveret 1. s e H3K 1755. ved navn Hans,i 1787 bor Marlene i Præstø landdistr. Nysø Huse med søsterens datter Anne Margrethe Hansdatter på 13 år og to drenge Rasmus døbt i Allerslev 17. trint 1763 og Poul døbt 2/9-1772 i Præstø Kirke, i 1801 var Malene blevet enke, manden, Niels Rasmussen Ellehammer, blev begr. 22/1-1797 i Præstø, og hun bor hos sønnen Rasmus og kone Maria Nicolais Datter og deres børn, Malene Ellehammer begr. 21/11-1812 i Præstø 98 år.