Til forsiden

Ole Jensen

Født 1740 i Daastrup

forældre: Jens Povelsen og Anna Nielsdatter, gift i Ørsted 14. s e Trint. 1734

Gift med Karen Jørgensdatter

Dåb i Daastrup på allehelgenes dag 1/11-1740, sammen med tvillingen Niels, de kom fra (Søster) Svendstrup

Barn: Sidse Olsdatter

Roskilde, Ramsø, Daastrup, Asingløse Bye, ,4+5. familie, FT-1787, C1397


de bor i Dåstrup i 1787 hos datteren Sidse, og det gør de også i 1801

Roskilde, Ramsø, Daastrup, Assendløse, Huus, 2, FT-1801, B8765
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ole Jensen 66 Gift Mand Har deres ophold hos Datteren  
Karen Jørgensdatter 54 Gift Hans Kone

Karen begr. 5/2-1811 i Dåstrup

og Ole Jensen dør 22/3-1816 i Dåstrup

----------------------------------------------

Forældrenes vielse 14. s e Trint. 1734 i Ørsted, Roskilde, Jens kom fra Svenstrup

Den 9. s e Trint 1736 bliver sønnen Lars døbt, 2. juledag 1741 bliver Niels, så tvillinge broderen døde nok, døbt (er husmand ved FT-1787 i Daastrup, gift 1771 i Daastrup med Bodil Jensdatter de har barnet Jens døbt 2. trint. 1775 i Daastrup, de fik en Ane døbt 18. trint. 1773), 13. trint. 1748 Pouel døbes han bliver gift 7/3-1782 med Sidse Rasmusdatter fra Rorup (2 gange enke og er i Rorup med fællesbarn i 1787 Jens døbt 4. s.e. Påske 1783, Sidse bor i 1801 hos sønnen Anders hun er enke efter 4 ægteskaber (gift med Jens Jensen 19 seT 1761 i Rorup, han begr. 2.seH3K 1774,gift med Ole Hansen 19. seT 1774 i Rorup, begr 8/1-1782) datteren Maren Olsdatter er i tjeneste der (gift med Anders Thuesen (10/10-1801) og dør 25/7-1815) ligesom sønnen Jens Povelsen (som giftes 12/11-1808 i Kornerup med enken Dorthe Poulsdatter, han bliver gift to gange til, bor i Kornerup i 1860 med konen Maren og 5 børn). Poul begr 7/12-1793. 2/2-1751 døbes Ane, hun begr. 1756.

Anna Nielsdatter dør i januar 1760, alle i Daastrup

------------------------------------------

Jens Povelsen døbt i Greve 5/1-1710, far Poul Jensen

Jens Povelsen i Svendstrup begr. i Daastrup 12/12-1759

-------------------------------------

Poul Jensen blev gift i Greve 2/12-1708 med Anne Pedersdatter

Anne Pedersdatter blev døbt i Greve 28/8-1688, far: Peder Mortensen, en af fadderne er Friderich Melchiorsen, bror til Moderen (døbt 19/3-1663). Peder Mortensen får også døbt en Karen 26/10-1690 og en Olle 10/8-1684, her er en af fadderne Melchior i Ventrup

Peder Mortensen blev gift i Greve 1/7-1680 med Susanne Melchiorsdatter

En Melchior Olufsøn i Ventrup (Ventrupgaard i Greve) får en række børn omkr. 1660, han må være Susannes far, dåben er dog ikke fundet i KB, men det sandsynliggøres af at han er fadder ved et af Peder Mortensen (og Susanne Melchiorsdatters) børns dåb.

Margrethe Melchiorsdatter b: 1644 in Ishøj Has No Children Anne Melchiorsdatter b: abt 1650 in Greve sogn Has No Children Appollonia Melchiorsdatter b: 3 aug 1655 in Greve sogn Has No Children Susanne Melchiorsdatter b: abt 1658 in Greve sogn Has No Children Bodil Melchiorsdatter b: nov 1665 in Ventrup

Melchior Olufsen af Ventrup begr. i Greve 10/9-1691, 70 år

Han overtog fæstet af Ventrupgaard i Greve efter sin far Oluf Nielsen engang i 1650'erne, Melchior har en bror, Niels, begr. i Greve 30/9-1690, Niels var gift med Kirsten Jensdatter som begr 2/1-1694 i Greve de havde datteren Ludze som begr. i Tune 6/11-1695, hun blev 15/1-1665 gift med Nierls Hansen i Greve de var boefolk i Tune, nær påske 1666 døbes deres Jens i Tune.

  • UDSKRIFT AF SKIFTEPROTOKOL FOR BIDSTRUP GODSNr. 1490 (side 1)
    
   Anno 1691 Den 28 October, Er udj den hellig trefoldigheds Naufn, efter begiering, holdet rigtig Schifte og deeling efter afgangne Sa
   l: Melchor Olsen som boede, og den Nestafvigte 2 September døde, her udj Vendtrup Imellem hans efterladte hustrue Giertrud Anders datter med hendes Laugverge SE. Niels Rasmussen af Schalstrup paa den
   d Eene, og deris sammenhafde Endnu Lefvende Børn, Nemblig
   1.Frederich Melchorsen nu boendis i Tierebye,
   2.Margrette Melchors datter, med hendes Egte mand og rette Laugværge Olle Peders i Trandgilde, (gift med Poul Rasmussen 10/7-1668 i Greve, og senere med Ole Pedersen)
   3.Anne Melchors datter med hendes Egte mand og rette Laugverge Niels Olsen i Jersige,
   4.Appelone Melchorsdatter, med hendes Egte mand og rette Laugverge Laurs Madtzen i Torslundemagle,
   5.Susanne Melchors datter med hendes Egtemand og rette Leugverge Peder Mortensen i Grefve og
   6.Bold Melchors datter, med henders Egte mand og rette Leugverge Jacob Pedersen i TorslundMagle paa Den anden Side,
   Hvilche Samtl: Arfvinger er Loulige advaret her i dag paa Achifte stedet at møde og det ved tvende Mænd Nembl: Jens Hansen og Peder Mortensen i Grefve Som de og her nu i dag hiemblede og tilstod. Pa
   a Herschabets VelEdl: og Velbr: Magistrats og Rettens veigne var ofververendis deris Ridefoget Claus Schlott, med Sig hafvendis 2de Vorderingsmænd, Nembl: Jens Nielsen, Olle Nielsen og Peder Ibsen af
   Mosede, og efter at Boedt forhen den 3. September nestafvirte blef
  • Begravet Sep 02 1691 i Greve kirke.

 

Melchiors kone gifter sig hurtigt i Greve (28/5-1693) med en Rasmus Jørgensen, hun er Gertrud S. Melchior Olufsens i Venterup

Gertrud begr. 20/1-1702, 79 år

---------------------------------

Melchior Olufsen mor Ane Oluf Nielsens (Olufsdatter) i Ventrup begr. i Greve 26/3-1653

kort efter 1/9 begr. Oluf Nielsen i Ventrup


Oluf og Ane er begravet i gulvet i Våbenhuset i Greve Kirke og der er en sten

Oluf Nielsen og Ane Olufsdatter havde børnene: Niels (begr. 30/9-1690, gift med Kirsten Jensdatter begr 2/1-1694 i Greve), Melchior, Mette (begr. 29/3-1688), Anne (begr 1654 i Allerslev gift med Laurits Olufsen på Huulegaard) og Karen (begr 16/9-1687 som salig Jens Nielsens, fæster på Brogård)


Anne Olufsen og Laurits Olufsens ægteskab findes på en gravsten i Allerslev:
Laurits Olufsøn Hulegaard, Kirkeværge til Allersløf Kirke, »boet i sin fæderne Gaard i 12 Aar og levet i godt Ægteskab med sin Hustru i 11 Aar« (seks Børn), død 1. April 1653 i sit 33. Aar, og Hustru Anne Olufsdatter, født i Venterup, død 19. Maj 1654 i sit 35. Aar. Stenen er bekostet af hendes Brødre og Søstre og hører dem og deres Arvinger til samt af hans Broder Oluf Olufsen i Querckebye. Ølandsk Kalksten, 174x86 cm, med for­ dybede Versaler. I Skibets Gulv. 
S 813 Danmarks kirker, Allerslev kirke, KB findes ikke
Et af deres børn Oluf Lauridsen Huulegaard overtog fæstet og var en overgang Birkedommer, fik barnet Thomas Oluf Huulegaard som 12/4-1699 døbte datteren Drude Sophie Huulegaard og 12/5-1700 sønnen Oluf og 11/2-1706 Anna og 3. s e Trint 1709 Lars. Oluf havde også datteren Drude Olsdatter Huulegaard som blev begr. i Allerslev 15/8-1710.

Oluf Olufsen i Querckebye (Kværkeby, Ringsted) blev begr. i Kværkeby 3/6-1681, gift med Sidsel Olufsdatter 3. s e H3K 1670 i Kværkeby

 

-------------------------------------------