Til forsiden

Dorthea Andersdatter

Døbt 6/3 1727 i Syv

Forældre Anders Hansen og Margrethe Frantsdatter

Gift med Anders Nielsen

Dåben af Anne Dorthe 3. Juledag 1722, må være en anden

men vores Dorthea findes her

Barn: Niels Andersen

Dorthea Andersdatter bliver begr. midfaste 1760 i Daastrup

forældrene gift i Syv 18. s e Trint. 1718, hun kommer fra Øm

de får en Anders døbt 19. s e Trint. 1721, begr 24. trint. 1721

en Anne Dorthe 3. juledag 1722 (bliver gift med Peder Jensen og bor i Brordrup i 1787, skifte i Bidstup Gods 26/3-1792, begr 25/3 Gadstrup, Peder Jensen skifte samme sted 23/5-1795, begr 3/4-1795 nu med konen Ane Hansdatter, gift 2/5-1792 i Gadstrup, de når at få sønnen Peder døbt 12/7-1795, Ane bliver kort efter gift med Lars Jensen af Tierebye, og i 1801 har de fået en Magrethe døbt 19/8-1798, Lars lever endnu i 1834 som enkemand Ane døde 2/7-1831 og Lars dør som fattiglem 25/10-1845 i Gadstrup)

en Berthel 24. s e Trint. 1724

en Ellen eller Else i påsken, år usikkert rod i KB sider

en Maren 3/12-1730

en Hans 20. s e Trint. 1735, er nævnt som død i Anne Dorthes skifte med en søn Anders Hansen husmand i Gadstrup

og Berthel 3. s i fasten 1739 (begr. i Påsken 1742)

moderen er død i 1759 fremgår af broderens skifte
Jens Frandsen gmd i Camstrop        22 Aug 1759               pg 628
WIFE:    Sidsel Andersdtr
BRO:     Rasmus Frandsen  gmd i Ohm (hans kone begr. i Syv 21. Trint. 1755)
SIS:     Margrethe Frandsdtr      (dod) = Anders Hansen gmd i Wiibye, Wiibyegaards gods

og det er Andes også og efterl. sig kone nr. to (ikke gift i Syv)
Anders Hansen gmd i Viiby    17 Jan 1759     pg 112
WIFE:    Inger Johansdtr  (signed: Inger Hansdtr )
CH:      Hans Andersen    23, 2. adv 1762 begr. han en søn, Anders, døbt 18/11 (i 1787 er han i Viby med kone Mette Sørensdatter og to børn, Niels døbt 4. s i fasten 1787 og Hans døbt 4. s e Trint. 1782)
         Maren Andersdtr  26 = Peder Hansen i Syv (gift i Syv 16 e trint 1757 Anders Hansen er forlover
)
         Anders Andersen  30 ved det gevorben Holstenske Regiment
         Christen Andersen        39 gmd i Ousted (i 1787 er han i Osted med kone Ane Michaelsdatter og en søn, Anders, der har overtaget fæstet, i 1801 er han gift med Kirsten Jeppesdatter og har et barn)
         Anders Andersen  35 gmd i Herslov, Kornerups gods
[Vibygaard gods skpr; Book 1 1743-1818; film 41401

Anders Hansen begr. 3. s e H3K 1759 i Syv


Christen Andersen finder vi i Osted 1787

Roskilde, Voldborg, Osted, Ousted Bye, , 5te Familie, FT-1787, C2263

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Andersen  

67  

Gift  

Hosbonde  

Bonde og Gaardbeboer  

  

Ane Michelsdatter  

68  

Gift  

HuusModer  

  

  

Anders Christensen  

27  

Ugift  

Deres Søn  

Har fæsted Gaarden  

  

Karen Hansdatter  

18  

Ugift  

Tjeneste-Folk  

  

  

Lars Pedersen  

17  

Ugift  

Tjeneste-Folk  

  

Anders Christensen finder vi også i 1801

Roskilde, Voldborg, Osted, Ousted Bye, , 4de Familie, FT-1801, B6475

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
Anders Christensen   41   Gift   Huusbonde   Bonde og Gaard Beboer     
Kirsten Jeppesdatter   40   Gift   Hans Kone        
Maren Andersdatter   7   Ugift   Deres Barn        
Ane Jensdatter   20   Ugift   Tienestefolk        
Peder Jensen   10   Ugift   Tienestefolk     

og deres barn Maren med mange børn i 1834

Roskilde, Voldborg, Osted, Ousted Bye, En Gaard, 9, FT-1834, C1823

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
Anders Hansen   46   Gift      Gaardmand, Sognefoged og Lægdsmand     
Maren Andersdatter   40   Gift      Hans Kone     
Hans Andersen   17   Ugift      Deres Børn     
Anne Andersdatter   15   Ugift      Deres Børn     
Karen Andersdatter   12   Ugift      Deres Børn     
Ole Andersen   10   Ugift      Deres Børn     
Niels Andersen   8   Ugift      Deres Børn     
Jens Andersen   6   Ugift      Deres Børn     
Ellen Andersdatter   3   Ugift      Deres Børn     
Karen Johansdatter   41   Ugift      Tjenestepige     
Saiv?? Bille   47   Gift      Inderste og Skræder     
Birthe Jensdatter   36   Gift      Hans Kone     
Jette Bille   11   Ugift      Deres Børn     
Juliane Bille   8   Ugift      Deres Børn     
Henrik Bille   6   Ugift      Deres Børn     
Jens Bille   2   Ugift      Deres Børn     
Mariane Bille   2   Ugift      Deres Børn  

Maren er blevet enke i 1840, Anders død 11/3-1839