Til forsiden


Peder Jørgensen

Født 1752 i Jersie (siden med hans og broderen Sørns dåb mangler)

Forældre: Jørgen Mogensen og Johanne Sørensdatter, gift 20/11-1750 i Jersie, de fik en Anne 18. trint. samme år, konf. 1767 (gift 13. Trint. 1780 med enkemanden Jørgen Jensen af Solrød, hendes far var forlover, Jørgen havde begr. sin tidligere kone Birthe Nielsdatter d. 28/4. I 1787 bor Jørgen og Anne i Solrød, Jørgen begr 14/1-1791, Anne bliver så gift med Stephen Pedersen 20/2 i Solrød, de bor der 1801 og der bor også Johanne Sørensdatter broderens datter, Sørn bor i Jersie med kone og tre børn) Sønnen Sørn bliver gift 15. Trint 1780 med Anne Pedersdatter. Hans døbt midfaste 1755, konf. 1773 tjenende Hans Nielsen. Johanne begr. 14/5-1760 og han gifter sig 23/10-1760 med Karen Poulsdatter, de får en Peder Jørgensen døbt 13. trint 1761, konf. 1777. I 1787 bor han hos sønnen Sørn i Jersie. Jørgen begr. 28/8-1794, Hans er gårdmand med kone i 1787 (gift med enken Kirsten Larsdatter 1778, Jørgen Mortensen er forlover. Sørn og Hans er med i FT-1801

Gift med Lisbeth (Elisabeth) Tønnesdatter, det var hendes 2. ægteskab, det første var med Niels Mathiasen 13. s e trint. 1771 i Jersie, han blev begr. 29/6-1773 i Jersie. 30/8-1772 døber de datteren Ingeborg i Jersie, dør 3 uger gammel. 21/4-1771 havde Niels begr. sin hustru Ingeborre Jensdatter, de var blevet gift 16. s e trint 1647 i Jersie.
Niels og Lisbeths vielse

Lisbeth Tønnesdatter stammer nok fra Salby nær Højelse, i hvert fald får en Tønne Jespersen døbt en Ane dér 2. påskedag 1746. Den 20/11-1763
bliver Hans Nielsen Kappelev fra Jersie gift for 3. gang i Højelse med Bodil Tønnesdatter (*1736), de bliver begr. i Jersie 1773 med få dages mellemrum, det er nok en søster. Og samme år begr. Kirsten Tønnesdatter på 39 år i Jersie *1738 i Højelse. 2.se trint 1750 døbes Else i Højelse (hun er ugift tj.pige i Højelse i 1787). 2. påskedag 1746 døbes Ane. 4. s i fasten 1743 Jens døbt

Tønne Jespersen gift med Martha Jørgensdatter 3. advent 1735 i Højelse

Martha Jørgensdatter begr. 3 s i advent 1752 i Højelse, de kommer fra Skensved

Lisbeths første, dødfødte søn med Peder Jørgensen begr. i Jersie 17. s e Trint 1774 og en dødfødt datter 4. s i advent 1775, 6. se Trint. 1777 begraver Peder Jørgensen sin steddatter Bendte Nielsdatter 8 år i Jersie, døbt 3. s e påske 1769.

Datter Marthes dåb i 1777 i Jersie, Roskilde, de fik en datter til, Magrethe, døbt i Jersie 4/11-1782, hun blev båret af den gamle smeds hustru.

I 1784 døde han (herunder 5/12) og Lisbeth fik en ny mand, gift med Jens Pedersen 17/12-1785, her bliver hun kaldt enken Elisabeth afg. Peder Jørgensens.
Jens Pedersen begr. 15/7-1806.

det nye giftemål

Roskilde, Tune, Jersie, Jersie Bye, , 48F1, FT-1787, C6709

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jens Pedersen

38

Gift

Mand

Bonde og Huusmand

 

Lisbeth Tønnesdatter

40

Gift

hans Kone

 

 

Marthe Pedersdatter

10

Ugift

hendes Børn af andet Egteskab

konf 1794 i Jersie

 

Margrete Pedersdatter

5

Ugift

hendes Børn af andet Egteskab døbt 4/11-1782 i Jersie, konf i Jersie 1799

Roskilde, Tune, Jersie, Jersie Sogn og Bye, , 56, FT-1801, B6387, Magrethe er tjenestepige hos præsten.

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Pedersen 54 Gift husbond jordløs husmand  
Lisbet Tønnesdatter 54 Gift hans kone    
Marte Pedersdatter 24 Ugift hans steddatter

Magrethe er i tj. hos præsten i Jersie i 1801, det var hun også ved konf. i 1799

Barn: Marthe Pedersdatter

Lisbet bliver begravet i Jersie 5/2-1801

Skifte: Roskilde Domkirkes skifteprotokol, 8 Okt 1801, fol.177 (MF 263).
Elisabeth Tonnesdr i Jersie           28 Mar 1801    pg 163 177
2HUSB:   Jens Pedersen hmd
1HUSB:   Peder ...
CH:      Marthe Pedersdtr 24 tiene i Windinge
         Margrethe Pedersdtr 19 hos praesten i Jersie
guard: Jacob Hansen hmd i Jersie
[Roskilde Domkirkes skpr; Bk 2 1794-1817; FHL film 48356]

Jens Pedersen døde 2/5-1815 i Jersie

----------------------------- 

3. s e Påske 1773 blev en Kirsten Tønnesdatter (39 år) begr. i Jersie, må være en søster, en anden mulig søster er Bodil Tønnesdatter, gift 25. s e Trint 1763 i Højelse med Hans Nielsen fra Jersie, hun blev begr. i Jersie kort tid efter Kirsten som Hans Capelevs hustru, Hans dør lige efter.

Marthe bliver konf. i Jersie i 1794

---------------------------------

Faderens anden kone Karen Poulsdatter begr. aug-sep 1761

Jørgen Mogensen og Karen Poulsdatter blev gift 23/10-1760, hun døde 13. trint 1761, han havde været gift før med Johanne Sørensdatter 20/11-1750 i Jersie og de fik Peder, Anne, Sørn og Hans men hun begr. 14/5-1760, i 1787 bor enkemanden Jørgen hos sønnen Sørn. Hans bliver gift med en enke 1778, Anne med en enkemand i 1780

Johanne Sørensdatters far var Søren Andersen i Jersie der døde i 1753 og efterlod konen Apolone Pedersdatter
Soren Andersen gmd i Jersige          14 Feb 1753    pg 62
WIFE:    Apolone Pedersdtr
CH:      Anders Sorensen 24 (gift med Maren Nielsdatter der dør i 1757, skifte Bogtrykker gods)
         Peder Sorensen 17        takes over the farm (afkald 27 Sep 1756)
         Johanne Sorensdtr = Jorgen Monsen i Jersie
BRO:     Peder Andersen i Jersie
WIFE.BRO: Hans Pedersen i Solrod
guard: Hans Andersen i Jersie
[Universitetets for Bogtrykker gods; Book 19 1732-1822 ; FHL film 41392]

Apolone Pedersdatter begr. 1/5-1762 61 år gammel

og skiftet
Appelone Pedersdtr enke hos son Anders Sorensen gmd i Jersie    26 May 1762    pg 97
HUSB:    Soren Andersen (dod)
CH:      Anders Sorensen gmd i Jersie (gift 8/2-1758 med Karen Jensdatter i Jersie, han dør i 1768)
         Peder Sorensen gmd i Lille Skensved, gl. Kiogegaards gods
         Johanne Sorensdtr (dod) = Jorgen Mogensen gmd i Jersie, Roskilde Domkirkes gods
            3CH: Soren Jorgensen 8
                 Hans Jorgensen 6
                 Ane Jorgensdtr 11
CH:      ... Sorensdtr (dod) = Jorgen Mogensen i Roeskilde dom Kirkes gods
            CH:  Soren Jorgensen  (afkald for all 3 - 29 Aug 1763)
                 Hans Jorgensen
                 Ane Jorgensdtr
[Universitetets for Bogtrykker gods; Book 19 1732-1822 ; FHL film 41392]