Til forsiden

Morten Svendsen

født 1718

forældre: Sven Hollesen, Matros, og Maren Mortensdatter, boende i Christen Bernikowsstræde

Døbt i Nicolai Kirke, København 12/1-1718

de får en søn Hollen døbt 12/1-1717 i Nicolai, faderen er arbejdsmand

de fik en Hollen døbt 10/10-1714 i Trinitatis, faderen er arbejdsmand, men barnet må være død lille, bor Mikkel Vibesgade (Kultorvet)

en Anne døbt i Trinitatis 2/1-1716, de bor i Færgemandsgaden

en Marie døbt 8/4-1719 i Vor Frue, far arbejdskarl i Store Fiolstræde

og en Kirsten døbt i Trinitatis 9/3-1723, bor Gertrudsstræde

-------------------------------------------------

Morten gift med Magrethe Jensdatter 14/2-1746 i Holmens Kirke, trolovet 29/10-1745

Barn: Mette Mortensdatter

Moderen Maren Mortensdatter er døbt i Holmens kirke 5/10-1695, forældre: Morten Mortensen og Maren Nielsdatter

Marens Mortensens forældre gift 11. s e Trint. 1686 i Holmens Kirke

Det er nok ham der er her i matriklen fra 1687:

Antonjstrede.

252. Dorthe Rasmus Sørrensens huus og 3de wonninger 320. 75.

253. Margrethe Dirich dreiers 3 wonninger 200. 75.

III s.726

254. Frands Ribolts 3de wonninger 200. 100.

255. Thue Jacobsen stenhuggers nye bygte gaard 90. 30.

256. Morten Mortensen tømmermand paa Holmen 65. 60.

Maren Nielsdatter døbt 19/5-1664 i Holmens

Maren Nielsdatters forældre Niels Torildsen og Maren Johansdatter gift i Holmens 31/12-1657

Maren Johansen døbt i Holmens 20. s e Trint 1635, far: Johan Ifversen

--------------------------------------

Morten Mortensen blev Døbt i Holmens Kirke 2/2-1644, forældre Morten Jørgensen og Karen Maagensdatter

Senere, 8/1-1668, gifter Morten Jørgensen bådsmand sig med Sidtzele Pedersdatter

----------------------------------

Morten Svendsens kone Magrethe Jensdatter blev døbt i Holmens Kirke 7/11-1728, forældre: Jens Jensen brændevinsbrænder i Købmagergade og Karen Jørgensdatter, de havde 15/4-1724 fået døbt broderen Niels i Trinitatis Kirke

Det kan være ham vi finder i Matriklen 1756
Matrikel

1689 169 og 1689 170
1756 172 (1689/169) og 1756 173 (1689/170)
1806 101
1923 Sammenlagt med 102, til: 101 & 102
Ejere
1689 169: Peder Bendsen, koffardi bådsmand. – 170: Jens Larsen, øltapper
1756 172: Jens Jensen, brændevinsbrænder. – 173: Svend Andersen
1806 Christen Engersløv, brændvinsbrænder
Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 169 og 170
1756 Mikkel Bryggers Gade 172 og 173
1806 Mikkel Bryggers Gade 101
Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 6

Jens Jensen og Karen Jørgensdatter var blevet gift i Trinitatis Kirke d. 4/5-1723

Karen blev døbt i Trinitatis 15/7-1695, forældre: Jørgen Povelsen, Anne Axelsdatter i Bogergaden

Jørgen blev døbt 8. s e Trint. 1671 i Holmens Kirke, Forældre: Poffuel Jørgenssen, Giertrud Ernstsdatter

Poffuel Jørgensen døbes i Holmens 25/7-1645, forældre Jørgen Jørgensen og Kirsten Pouelsdatter