Til forsiden

Jens Larsen

Født 1700

Forældre: Lars Jensen (skræder) og Karen Eskelsdatter

Døbt i Holmens Kirke 5/1-1701

Gift med Maria Johansdatter 7/8-1729 i Holmens Kirke

Barn Lars Jensen

Maria Johansdatter døbtes i Trinitatis 9/8-1710, forældre: Johan Hermansen og Anne Hansdatter i Brøndstræde

Johan blev døbt i Holmens Kirke 1/6-1690, forældre Hermand Jacobsen og Sofia Christiansdatter, de fik en del børn (navn, dåb, alle i Holmens): Hermand 8/4-1687, Christian 10/2-1689, Jacob 24/9-1693 og Anne Cathrine 1/3-1695.

Hermand Jacobsen døbes i Holmens 1/11-1666, forældre: Jacob Suur og Hellevig Nielsdatter

Forældrene kan være dem der blev gift 1/4-1660 i Holmens, Jacob Nielsen oh Hellevid Nielsdatter

Sofia Christensdatter døbes i Vor Frue 6/12-1665, forældre Christen Simonsen Snedker og Christense Rasmusdatter i Peder Hvidtfeldts Stræde, hun havde en lillebror, Jørgen, døbt i Vor Frue 29/11-1671 og en lillesøster, Marie Catrine, døbt 28/2-1669 og Stephan døbt 24/7-1674

Vi finder ham i en skatteliste fra 1689, fra

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 661-757
Nummer: 1052:

30 Okt. 1689.

Grundtaxten 1689.

Det første Tal betyder Matrikelnummer, det andet den ny Grundtaxt, det tredje Grundtaxten 1668.

Kiøbenhafns og Christianshafns nye grundtaxt, forfatted anno 1689.

Farregaden. (Farvergade)

34. Peder Olsen coufardj baadsmann 70.

35. Poul Jensenn 27 1/2.
}
} 60.

36. Anders Jensen maltgiørers gaard med en leie woninng til Gaasegaden 235. 220.

37. Elisabet salig Bent Knudsen vandmesters gaard med 3 wonninger 315. 300.

38. Dorthe salig Biørn Erichsens, nu Søren Jensen 95. 120.

39. Jørgen Hansen Hue schræder 90. 70.

40. Christen Simonsen snedker 205. 250.

41. Hans Villadsenn 150. 180.

42. Justitz raad Rosenheim tuende wonninger, dend eene beboes af hannem self, dend anden er cordovans manufactur 460. 500 og 200.

43. Wartow med indheignit plads, strechende sig ud til Løngang strede og Volden 2385. 500.

Før 1685 ejede han Sct. Pederstræde 5

Christen Simonsen blev døbt i Holmens kirke 20/11-1646, forældre Simon Christensen, konstabel, og Maren Knudsdatter, han havde en storebror, Knud, døbt i Holmens 23/11-1645, en søster Maren døbt 14/3-1641 og Simon døbt 6/7-1648.

----------------------------------------

Anne Hansdatter døbes i Trinitatis 26/2-1691, forældre Hans Rasmussen og Anna Lauridtzdatter i Rosenborggaden

Hans Rasmussen Bager og Anna Lauridtzdatter blev gift i Holmens Kirke 10/7-1690 efter kgl. bevilling, hun var gravid og måske under 18.