Til forsiden

Jacob Friedericsen

født 17/2-1688 nok i Agerskov som er en lokalitet nær Finderup, Viborg, 1688 .... d. 17. Februar blev Jacob Friederic.....i Agerskov, Finderup KB

Forældre: Friederic ??

En mulig bror Peder fra fæsteprod. Kiersholms Gods, Oustrup
Peder Friederichsen af Agerskov, o.1678-1727 og Dorthe Christensd. af Bøgild, o.1680-1739, gift 1703, bosat i Bøgild, forlovede 15/7-1703 i Toring, gift 30/9. 1/5-1704 døber de deres barn Peder i Toring.

Gift med Kirsten af Løgstrup (født 1688) (Fiskbæk Sogn) 5 s e Helligtrekonger 1715, 10/2.

Vielsen

De fik følgende børn:
1716 - Mette Lisbeth Jacobsdatter Løgstrup
1717 - Frederik Jacobsen Løgstrup
1721 - Mette Jacobsdatter Løgstrup
1723 - Ane Cathrine Jacobsdatter Løgstrup dør 1767
1724 - Frederik Jacobsen Løgstrup
1726 - Kirsten Jacobsdatter Løgstrup
1730 - Rasmus Jacobsen Løgstrup dør året efter
1732 - Kirsten Jacobsdatter Løgstrup

Kirsten Begravet i Fiskbæk 24/1-1760, 71 år gammel, som Jacob Løgstrups kone

Jacob begravet 13/2-1769, 81 år gammel, med navnet Jacob Løgstrup

Barn: Friederich Jacobsen

Hustruen Kirsten var i 1708 i Kvols blevet gift med Adolph Jensen. Adolph af Løgstrup fik Maren i 1709(døbt 7. Trint. båret af Rasmus' kone af Broehuset, søsterens mand Rasmus er fadder i Fiskbæk, gift i Roskilde Domk. 31/7-1739 med Jacob Mortensen Helm, men begr. allerede 12/2-1740), Jens blev døbt i Løgstrup i 1711 ( 13. Trint. igen bar Lisbeth af Broehuset, mere om den del af slægten her, gift med Ane Jensdatter, datter af Jens Fridericsen Agerskov). Adolph af Løgstrup blev begravet den 12.11.1713, 32 år gl., og den 17.6. 1714 blev Kierstines barn af Løgstrup Adolph døbt (3. Trint. døbt Kierstines barn af Løgstrup, hendes salige mand Adolph opkaldt, hendes søster af Broehuset bar, død 17/9-1732). 5. s e H3K 1715 blev Kirsten så gift med Jacob.
Anno 1708 d. 22/6 stod Adolf Jensen og Kirsten Jensdatter trolovelse fra Brohus.----Den 29/9 stod Adolf Jensen og hans hustru Kirsten Jensdatter til bryllup.

Kirstina blev døbt i Kvols 9/9-1688, far: Jens Poulsen Bromand

Jens Poulsen blev begravet i Kvols 12/8-1704, der står han var bromand, i matriklen 1688 har han tilnavnet Skals, så han stammer nok der fra.

Hans kone Maren Mortensdatter blev begravet 2/3-1710 i Kvols

Kirstens storesøster Lisbeth Jensdatter bliver gift i 11/7-1705 med Rasmus Henriksen

Deres søn Jens bliver døbt 25/5-1706 Rasmus Henriksen af brohus er far og barnet bæres af Maren Mortensdatter brokone, altså mormoderen.

I matriklen af 1688 omtales et hus ved Nybro, som beboes af Jens Poulsen Bromand med tilnavnet Skals, hvilket tyder på, at han var skalsing og bromand og at han hævede bropenge. Han og hans hustru Maren Mortensdatter hørte til Løgstrupslægten. Jens Skals døde 1704 og i 1710 lagde man hans enke i graven. Den ældste af deres to døtre, der i 1705 var blevet gift med den belæste Rasmus Henriksen (den 11 November blev Copulered Rasmus Henrichsen og Lisbeth Jensdatter udi broen), der var af fornem slægt, overtog nu brohuset, som de drev til 1729, da Rasmus Henriksen døde (Paa Christi Himmefarts Dag blev Rasmus Henriksen Nybroen jordet og døde i sin alders 69 år), hvorefter hans enke, Lisbeth Jensdatter, førte kroen videre. Rasmus Henriksen og Lisbeth Jensdatter blev, selv om de var fæstere, regnet for fine folk og dyrkede selskabelighed med familierne på både Løgstrup og Ørregaard, hvad der ellers ikke var almindeligt for fæstere.

Det ser imidlertid ud til, at Lisbeth Jensdatter har haft økonomiske vanskeligheder med bl.a. de tyngende skatter, for i et klageskrift skriver hun følgende:

»Nybrohus, Taarupgaard tilhørende, som Enken Lisbeth Jensdatter iboer. og som ligger paa Landevejen mellem Viborg og Skive, maa undertiden logere fremmede Rejsende imod sin Vilje og dennem forsyne med deres Ophold«.

Krokonens skrivelse skal vel forstås således, at hun til tider har været tvunget til at modtage rejsende, der var dårlige betalere. Om hendes klage har givet skattelettelser, står hen i det uvisse.

Efter Lisbeth Jensdatters død i 1744 (begr. 31/7 i sin alders 64 år og 11 måneder) forblev kroen i slægten, idet Lisbeths anden søsters yngste (ældste?) søn, Jens Adolpsen Løgstrup, nu overtog Nybro, som han havde til 1765, hvor han måtte afstå »Nybro-Stædet« til Niels Jensen Smed, som var kreditor i boet.

Jens A. Løgstrup fik et sørgeligt endeligt, idet han druknede i Astrup Vig. Han var gift med Anne Jensdatter fra Knækkeborg i Lysgaard (begr 5. s i fasten 1765 i Kvols (40 år og 4 måneder), døde nok af barsel barnet Anders blev døbt 3. s i fasten). De havde 11 børn, hvoraf de fem døde som små. Efter at have forladt Nybro, flyttede han hjem til stedfaderen, Jacob Frederiksen i Løgstrup. Nytårsdag 1766 var han taget til Salling for at besøge en datter, Lisbeth, som tjente på herregården Astrup. Han ville da fra Lundø gå over isen på Skive fjord, men sank igennem i Astrup Vig og druknede begr. Fiskbæk 2. s e H3K 1766 med navnet Jens Laxtrup. Jens' halvbror Frederik Jacobsen i Løgstrup blev ved skiftet udlagt som formynder for Jens' børn, Jens var da enkemand. Mere om Nybros historie her: http://www.poha.dk/Familie/NybroKroHistorie.htm. Hans skifte fra Hald og Skivehus amters skifteuddrag 1698 - 1818:

54 Jens Adolfsen Løgstrup i Løgstrup [i Fiskbæk sogn]. 23.1.1766, side 129.
Enkemand efter Anne Jensdatter. B:
1) Dorthe Kirstine Jensdatter 17
2) Lisbeth Jensdatter 15
3) Adolf Jensen 12
4) Jens Jensen 8 (blev købmand i Århus og København, gift med Elisabeth Margrethe Møller, døde 1798 på vej til Vestindien)
6) Mette Jensdatter 5
7) Anders Jensen 1.
FM: fars halvbror Frederik Jacobsen i Løgstrup.
Afdøde, der var fra Nybro i Kvols sogn, havde fripas fra Tårupgård gods og druknede i Astrup vig på sin rejse til Salling.
[Afdøde blev begravet i Fiskbæk 19.1.1766].