Til forsiden

Maren Pedersdatter

Forældre: Peder Christensen og Johanne Jensdatter

døbt 9. s e Trint. 1744 i Fiskbæk, far Peder (Per) Christensen, båret af hans kones søster i Borup (Randers Amt)), som var Ellen Jensdatter, da Marens bror Christen i 1747 blev båret af Jens Albertsens kone i Borup. Hun hed nemlig Ellen Jensdatter, da Jens Albertsen og Ellen Jensdatter var blevet gift i 1741 i Taarup sogn (21. s e Trint.). I 1742 ved Jens Albertsens barns dåb blev barnet båret af moderens søster med navn Johan Jensdatter i Nybro (før hun blev gift), og i 1744 ved Jens Albertsens søn Alberts dåb som Johan Jensdatter i Fiskbæk (det var efter at hun var blevet gift). Johanne og Ellen Jensdatter var altså søstre, og Johan(ne) Jensdatter må være Maren Pedersdatters mor.

Hun får i 1747 et par tvillingebrødre Christen og Jens døbt i Fiskbæk

Peder Christensen af Fiskbæk og Johanne Jensdatter blev gift i Kvols 26/9-1743

Peder Christensen bliver døbt i Fiskbæk 2. juledag 1721, far: Christen Pallesen (vi møder ham her som fadder sammen med andre fra stamtræet, Fiskbæk var lille)

Christen Pallesen var blevet gift med Marie Pedersdatter fastelavnssøndag 1717 i Vorde, hendes far er Peder Jacobsen, som også havde en anden datter, Kirsten.
Christen Pallesen og Marie begr. et 3 uger gammelt barn 4. s i Advent 1718 i Vorde. I 1724 (4. s e helligtrekonger får de et barn, Niels, men han begr. 6. s e Trint. samme år. Der var også en anden datter Kirsten døbt 7/1-1725

Peder Jacobsen bliver begravet 6. s e Trint. 1731, 78 år gammel i Vorde

Peder Jacobsen havde begr. sin kone 11. Trint. 1717 i Vorde, 69 år

Men Marie døde allerede i 1726 3. s e Helligtrekonger i Vorde,

men Christen må have giftet sig hurtigt igen, måske i Skals, kirkebogen mangler noget, han får en hustru introduceret 1. s i fasten 1724 i Fiskbæk, og han får døbt en datter med samme navn , Marie, 12/1-1727 og 24. s e Trint. 1730 døbes datteren Karen i Vorde. Han begr. et barn 3. s e Trint. 1731 i Vorde, hvilket står der intet om, og igen et barn 24/6-1731

Karens dåb

Christen Pallesen begr. 14. s e Trint. 1732, 46 år gammel i Vorde

Hans sidste kone gifter sig 23/1-1733 med en Henrich Skals og her fremgår hendes navn:
d. 23. Januar trolovet  Seig. Henrich Skals og Anne Kirstine Danielsdatter sal. Christen Pallesens enke Fiskbæk.

gift 2. påskedag 1733

de får døbt Birte Catrine Henrichsdatter i Vorde 16/1-1736

Han nævnes i et skifte (Viborg) fra 1730, åbenbart af kømandsfamilie:
Jacob Pedersen Skals (Schaltz), købmand i Viborg. 30.5.1731, fol.48B, 160B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Thomas Andersen Nørholm. B:
1) Johanne Marie Jacobsdatter Skals 15.
FM: farbror Jørgen Pedersen Skals, købmand i Viborg.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Jens Pedersen i Skals
2 afdødes bror Laurids Skals i København
3 afdødes søster Anne Pedersdatter i Skals
4 afdødes svoger Niels Øster i Skals
5 Henrik Skals.
Registrering 17.1.1730.

Anne var nok datter af Daniel Bogbinder i Viborg døbt der 14/6-1712

---------------------------------------

og d. 3/3-1787 begraver broderen Christen sin mor Johanne Jensdatter i Fiskbæk

Peder Christensen begraves 5. s i fasten 1758 i Vorde

Johanne blev døbt i Tårup 11/9-1712, far Jens Madsen

og d. 12/4-1708 blev Jens Madsen og Maren Pedersdatter gift i Tårup Kirke

Maren begraves i Taarup 26. s e Trint. 1742, 63 år

Jens Madsen begr. Palmesøndag 1756 i Taarup, 81 år

------------------------------------------------------

Gift med Friederich Jacobsen i Fiskbæk 26/8-1765

barn Kirsten Friederichsdatter

Senere blev hun gift med Ole Clemendsen (se hos  Kirsten Friederichsdatter )

Viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Fiskebech Sogn, Løxstrup, , FT-1787, C3496

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ole Clemendsen 37 Gift Hosbond Bonde og Gaardbeboere  
Maren Pedersdatter 43 Gift Hans Kone    
Kirstine Friderichsdatter 20 Ugift Børn af 1ste Ægteskab    
Anne [ Friderichsdatter] 10 Ugift Børn af 1ste Ægteskab    
Lisbeth [ Friderichsdatter] 8 Ugift Børn af 1ste Ægteskab    
Mette Marie [ Friderichsdatter] 6 Ugift Børn af 1ste Ægteskab    
Maren Olesdatter 1 Ugift Barn af 2det Ægteskab

Med Friederich Jacobsen fik hun også 3 drenge Peder, Jacob og Rasmus som må være døde som små

Maren begr. 5. s e påske 1799 i Fiskbæk, Ole Clemendsen begr. i nogenogtyvende maj 1812, i FT-1801 er han sognefoged.

Mere her

Hendes mor Johanne når ikke at komme med i FT-1787 men broderen gør, og det fremgår at hun og Frederich også fik en datter Johanne, denne Johanne bliver gift med Søren Laursen fra Kvols (4/11-1796 i Fiskbæk, hun døde 1/2-1838) og i FT-1801 har de overtaget fæstet og Christen og Inger er aftægtsfolk. og i 1834 er Søren og Johanne på aftægt i Fiskbæk og bor hos datteren Anne Marie Sørensdatter (døbt 25. Trint. 1804), Søren dør 23/8-1842

Viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Fiskebech Sogn, Fiskebech Bye, , FT-1787, C3496
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Pedersen 40 Gift Hosbond Bonde og Gaardbeboere  
Inger Olesdatter 48 Gift Hans Kone    
Johanne Friderichsdatter 16 Ugift Hans Søster Daatter (døbt 21. Trint. 1770 i Fiskbæk)