Til forsiden


Ole Nielsen

Født 1725

Forældre Niels Andersen og Kirsten Olesdatter

gift med Sophia Elisabeth Larsdatter d. 18/7-1749 Holmens Kirke

Dåb i Helligåndskirken 11/7-1725, familien er til huse hos Sivert Born, skrædder, i Store Hellig Geist Stræde

Vielse

Barn: Sidse Olsdatter

Ole og Sophia startede deres kariere med at få et uægte barn Kirstine, døbt i Holmens Kirke 20/6-1748

de fik 3 børn mere hvoraf den ene døde de blev døbt:
Niels 17/1-1750
Sidse 31/10-1751
Lars 6/3-1754
Niels 9/10-1755

desværre er det kun pigerne der kan findes i FT-1787
Kirstine

kbhv, København (Staden), Rosenborg Kvarter, , Lille Brøndstræde No 162, 7, FT-1787, B5769
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: gift 5/4-1780 i Garnisions
Lars Jensen Møller 53 Gift Mand Cononer ved Holmen  
Kirstine Olsdatter 36 Gift Hans Kone    
Jens Larsen Møller 14 Ugift Hans Søn af 2de Egtesk: Artilleri Dreng  
Marie Ergens Sal: Ribe 48 Enke Logerende Almisse ved Hellig Geist: Kirke

Ole Lever i 1787
København, København (Staden), Hof & Militæretaten, Nyboder 2.Divisions 8.Matroskompagni, Salviegade 19, 1245, FT-1787, B5763

Ole Nielsen 62 Enke(mand) Hosbonde Matros 2.Divis.8.Comp  
Carl Friderich Hanch 32 Gift Hosbondens Sviger Søn Tømmer Mand ved Holmens Faste Stok  
Sidse Ols Datter 36 Gift Hosbondens Datter    
Lars Olsen 15 Ugift Konens Søn af 1.Ægteskab Tømmer Mands Dreng ved Holmens Faste Stok  
Niels Olsen 12 Ugift Konens Søn af 1.Ægteskab Tømmer Mands Dreng ved Holmens Faste Stok  
Jens Olsen 5 Ugift Konens Søn af 1.Ægteskab    
Johannes Carlsen 3 Ugift Deres Søn af 2.Ægteskab    
Anne Lisbeth Carls Datter 1 Ugift Deres Datter af 2.Ægteskab

-----------------------------------

Konen Sophia Elisabeth Larsdatter kom fra Kalundborg

døbt i Vor Frue, Kalundborg, 27/12-1719, far: Lars Herculessen Skomager

Lauridtz Herculessen blev gift med Citzel Nielsdatter 10/7-1715 i Vor Frue, Kalundborg

 Skiftet efter Lars far finder vi hos byfogeden 1706, og dermed forældrenes navne
Hercules Andersen skomager borger indvaaner            25 Nov 1706   pg 419
WIFE:    Maren Larsdtr
3 CH:    Lars Herculesen  19
         Anders Herculesen        16
         Ane Herculesen   14  ( Ane Herculesdr)
BRO:     Tonnis Andersen skomager i Calundborg
wgd: Peder Larsen Borg skoemager
[Kalundborg Byfoged; Book 2 1695-1708; film 49350]

Hercules Andersen var blevet begr. 9/7-1706 på Olai kirkegård, 49 år gammel

Hercules Andersens forældre dukker op i skiftet efter hans mor i 1696
Ane Tonnisdr enke                 15 Dec 1697       pg 39
HUSB:    Anders Mogensen skomager (dod)
CH:      Mogens Andersen sognedegn i Reerslov (dod) = ... = 2. Hans Pedersen sognedegn i Reerslov
            CH:  Anders Mogensen  5
         Tonnis Andersen   = ... i Calundborg
         Hercules Andersen = ... i Calundborg
         Mathias Andersen boende i Vindekilde
         Morten Andersen  ugift home
         Ane Andersdtr    = Tonnis Jensen skoemager i Calundborg
         Ellen Andersdtr  ugift home
[Kalundborg Byfoged; Book 2 1695-1708; film 49350]

En søster til Hercules får skiftet i 1716
Ellen Andersdtr           26 May/12 Jun 1716                pg 181
HUSB:    Niels Madsen Lollich skoemager
BRO:     Mathias Andersen  skoemager i Windekilde, Ods herred
         Hercules Andersen (dod)
            CH:  Lars Herculisen  skoemager i Kalundborg
                 Anders Herculissen 25 tiene skoemagersvend
                 Ane Herculisdr  23 tiene i Khvn
         Morten Andersen  skoemager (dod) = ... = 2. Trugels Bertelsen skoemager  ( Maarten Andersen )
            CH:  Anders Mortensen 16  ( Anders Maartensen)
         Tonnes Andersen (dod) = Maren Simonsdr i Kalundborg
            CH:  Hans Tonnesen  skoemager i Vedbye
                 Margrethe Tonnesdr  27 tiene i Vig, Ods herred
                 Kirsten Tonnesdr  28 tiene i Norge
                 Attille Tonnesdr 24 tiene i Eegeberg, Ods herred
                 Mogens Tonnesen  19 tiene fordreng i Kalundborg
                 Maren Tonnesdr  14 home
SIS:     Ane Andersdtr    = Peder Larsen Borrich skoemager i Kalundborg
[Kallundborg Byfoged; Book 3 1708-1717; film 49351]

Faderen til Hercules, Anders Mogensen dør i 1684 og der skiftes
Anders Mogensen skoemager indvaaner                 1 Jul 1684       pg 135
WFIE:    Ane Tonisdr
7 CH:    Mogens Andersen  st: Theolstudios
         Tonis Andersen  = ... i Calundborg
         Herkulis Andersen
         Mathias Andersen
         Morten Andersen  hiemme
         Ane Andersdtr    26
         Ellen Andersdtr  22
[Kalundborg Byfoged; Book 1 1682-1695; film 49349]

-----------------------------------------

Lars Herculisen dør 1730 og der skiftes
Laurids Herculis skoemager          30 Aug/26 Oct 1730      pg #73
WIFE:    Sidsel Nielsdtr
CH:      Herulis Larsen   14
         Niels Larsen             13
         Lenert Larsen    1
         Sophie Elisabeth Larsdtr 9
         Maren Larsdtr            7
WIFE.BRO: Lenert Nielsen Birch negotiant handelmand i Kalundborg
[Kalundborg Byfoged; Book 6 1729-1731; film 49353]

konens brors kone begr. i Kalundborg: 1733 d. 9. April blef begrafvet her udi vor frue kirchegaar Sr. Lænnert Birchis Sl. Hustrue Inger Kristensdatter Juel, som efter ham hafde lefvet her udi værden, fuld Endte hendis lif udi hendis alders aar, 69 aar 9 maa...

Lenert gifter sig 12/8-1733 med Margrethe Cathrine Borgesdr Bring enke efter Olof Sletting (gift 2/5-1718 i sct. Nicolai, Holbæk)

og Lenert dør året efter
Lenert Nielsen Birch = Margrethe Cathrine Borgesdr Bring kiobmand      testament 22 Jun/16 Jul 1734    pg 483
1WIFE:   Inger Christensdtr (dod)
signed: Margrethe Cathrine Birk, Borge Christian R?: Sulling
[Kalundborg Byfoged; Book 7 1731-1754; film 49354]

-------------------------