Til forsiden

Niels Knudsen

dåb 3. s i fasten 1749, forældre: Knud Graugaard og Maren Sørensdatter

Gift med Mette Jensdatter ca 1780

dåbs anm. Dølby, Viborg

Viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Fiskebech Sogn, Fiskebech Bye, , FT-1787, C3496

Niels Knudsen

38

Gift

Hosbond

Bonde og Gaardbeboere

 

Mette Jensdatter

30

Gift

Hans Kone

   

Peder Nielsen

6

Ugift

Deres Børn

konf. 1798 f. 1781 11 s e trint. Juli-august i Fiskbæk

Jens [ Nielsen]

4

Ugift

Deres Børn

døbt 13. s e Trint. 1783 i Fiskbæk der skiftes over ham 14/9-1815 i Viborg han er ugift tjenestekarl faderen og Peder lever endnu, i 1801 er han tj.k. på Hald Hovedgaard
Viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Fiskebech by, , 8, FT-1801, B8484
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Knudsen 50 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer  
Mette Jensdatter 46 Gift Hans kone begr. 19/6-1804  
Peder Nielsen 19 Ugift Deres barn    
Inger Nielsdatter 13 Ugift Deres barn, konf. 1803

Niels Knudsen dør 24/9-1828 i Fiskbæk

Knud Graugaard og Søren Mortensens enke i Øxenvad (Dølby sogn) (Maren Sørensdatter) bliver gift i Hem 25. s e Trint. 1744, navnet fremgår at et kirkebogsnotat: 1754: Dom: 15. p: Trinit: Jens Balling i Øxenvad et barn til Daaben kaldet Christen, tilsvarende ved Jens Ballings søn Sørens dåb påsken 1750 og Birgittes dåb i 1752

30/6-1715 blev Niels Graugaards søn Knud døbt i Oddense, Viborg

Knud begr. i Hem 1759

Niels Christensen Graugaard bliver gift med Maren Knudtsdatter i Oddense Kirke, Viborg 30/3-1710

---------------------------------------

Niels begraves 5/4-1725 i Oddense

og Maren gifter sig igen allerede 27/12-1725 med Anders Jensen i Odense

og Maren begr. 31/3-1743, 66 år gammel

---------------------------------------

Søren Mortensen af Øxenvad (Dølby sogn) gifter sig 25. s e Trint. 1742 i Hem med Maren Sørensdatter

Søren blev døbt i Dølby 1. s e Trint. 1713, far: Morten Sørensen i Øxenvad

Søren Mortensen begr. i Hem 2. s e Påsken 1744

---------------------------------------------------------

Maren Sørensdatter døbes 4. s e Påske 1718 i Hem, far: Søren Winther

Hun får en bror Søren døbt i 1721, her hedder faderen Søren Fourbo eller Winther, måske kommer han fra Fur, denne bror Søren bliver gift 2. s e Trint 1747 i Dølby med Else af Øxenvad, forlover hans far Søren Winther

Søren Winther begr. 2. s i fasten 1768, 86 år i Hem

Han må være identisk med den Søren Ifversen fra (Volling) Vesterby i Balling sogn, som giftes i Hem 3. s e Trint 1713 med Anne Jensdatter, hvis far er Jens Kiergaard i Hem

nederst står: Som blandt andre vare overværende d. 27 Aprilis nest tilforne, Da De bleve i Jens Kiergaards huus trolovede af
min Naboe Ærværdige hr Hans (Dithlevsøn) Arhboe i Brøndum (præst der fra 1702, ops. 4 Brøndum KB 1701-1777) udi min Fraværelse; Fæstemanden bragte med sig Ærværdige hr Johan Hyphofs Attest (præst i Balling sogn 1706-1736), fra hvis Meenighed hand andkom
 

Søren Winthers mor begr. i Hem 3. s e H3K 1727, 79 år

og Sørens kone begr 18. s e Trint. 1737 i Hem, 60 år

mere om Jens Kiergaard, han var fadder i 1713 i Hem og her står

Døbt 18p.tri 1713 Povel Christensen i Crarup Datter Gjørild Cathrine Testes (faddere) Jens Kiergaards kone af Hem, holdt ret over daaben, Degnekonen, Jens Kiergaards datter, Gjørild Jensdatter, Jens Kiergaard søn af Harild Pedersen i Crarupgaard

Harild Pedersen blev gift med Maren Jensdatter i Krarupgaard 15/1-1702 i Hem, hun er næppe Jens Kiergaards mor

Harild Pedersen lever endnu i 1729 hvor vi finder han som garant ved et bryllup i Hem

Copulerede Christen Jensen Hvid til Sidsel Clemensdatter Begge fri af menigheden efter forgaaende trolovelse ag vidner for deres copulation gjorte og tillest?? Af Povel Christensen og Harild Pedersen i Kraropgaard samt Jens Bondgaard og Laust Hvid i Hem.

en Abild Cathrine beslægtet med Harild Pedersens kone begr i 1733

Harild Pedersens Hustru, Maren Jensdatter, begr. i Hem 1733, 102 år gammel

Jens Kiergaards mindste barn, Karen begr. Palmesøndag 1769

----------------------------------------------

Søren Winther den ældres søn unge Søren Winther bliver gift i 1747 med Else Pedersdatter Af Schytzgaard, og hun er fadder ved Niels Knudsens dåb

Else dør i barsel i 1763, tvillinger, her oprulles den sørgelige historie