Til forsiden

Christen Nielsen

Døbt 10/9-1752 i Dollerup, Viborg

forældre: Niels Christensen f. ca 1717 og Kirsten Willumsdatter f. 1732

Dåben i Dollerup

gift med Inger Pedersdatter Skygge 13. april 1784, fra Dollerup kirkebog, de blev viet på Fallitzgaarden som var præstegård

Inger bliver begravet i Dollerup 5. søndag efter Påske 1830, 75 år

og Christen 30/12-1832 også i Dollerup, 80 år

Viborg, Nørlyng, Dollerup, Dollerup, , 3, FT-1801, B8482

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Nielsen

49

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer

 

Inger Pedersdatter

45

Gift

Hans kone

 

 

Anna Maria Christensdatter

13

Ugift

Deres barn

døbt 21/7-1788 i Dollerup, konf. 1803

 

Peder Christensen

10

Ugift

Deres barn

døbt 8/10-1791 i Dollerup, gift 21/6-1812 med Marie Kristine Chrestensdatter fra Sjørslev, de får Inger Marie døbt og født 17/5-1812 i kirken 21/6 og Ane Marie 16/12-1820, gårdmand i Dollerup 1834 med kone og 3 børn, død 2/9-1838. Marie bor i 1840 med børnene i Dollerup som strømpestrikker, i 1855 bor hun sammen med en datter (Anne Marie) og et uægte barnebarn, Pethrea Pedersdatter (*22/2-1851, gift 25/9-1870 med en Peder Christensen enkemand fra Almind), samme i 1860, Hun dør 4/5.1872 (navnet er Olesen, men faderen opgives til Christen)

 

Niels Christensen

7

Ugift

Deres barn

 

 

Inger bliver forløst med et dødfødt pigebarn 2/9-1797
10/6-1800 får de hjemmedøbt en Christen, kirkedøbt d. 22. begr. 5/10 16 uger gammel

FT-1801, de bor som fam. 3 i Dollerup

Familie 4 er hans forældre

Familie 7 og 8 er Ingers Bror og forældre, Peder Skygge begr. okt. 1810 i Dollerup og Kirsten Nielsdatter 19/4-1811

Familie 10 er en anden af Ingers brødre, de udgør 5 af Dollerups 11 familier

Viborg, Nørlyng, Dollerup, Dollerup Sogn, Dollerup Bye, , FT-1787, C3489

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Nielsen

35

Gift

Hosbonde

Bonde og Gaard Beboere

 

Inger Pedersdatter

31

Gift

Mad Moder

 

 

Niels Christensen

70

Gift

Mandens Fader

Begge opholdes i Gaarden

 

Kirsten Willumsdatter

56

Gift

Mandens Moder

Begge opholdes i Gaarden

 

Peder Pedersen

24

Ugift

Tieneste Folk

 

 

Kirsten Povelsdatter

13

Ugift

Tieneste Folk

 

 

I FT 1787 ser man at de bor ved siden af Ingers far og mor. 1. og 2. familie i Dollerup by

-------------------------------------------------

Peder Nielsen Bodholt og Kirsten Nielsdatter af Schygge (lok. Ved Kragelund i retning mod Bording) bliver gift i Kragelund 12/12-1757, forlovere Peder Lundum i  Bording Mølle og Jens Andersen Skygge

Inger Pedersdatter bliver døbt 2/7-1758 (Mariæ besøgelsesdag) i Kragelund. Peder Bodholt og Kirsten Nielsdatter af Schygge deres datter Inger til dåben.…Ingeborre Jensdatter af Schygge bar, barnefadere Christen Nielsen…Mette Bodholt…

Sønnen Niels døbes 21/3-1762 i Kragelund

Iflg. "HVEM FORSKER HVAD" 1984, indlæg af Kiss Jensen.
Niels Sørensen BODHOLT, f. ca. 1693, død i Skygge, Kragelund sgn. 1771. er han søn af Søren MADSEN i Bodholt, der 29/3 1700 i Bording mølle giver arveafkald for sin hustru, Kirsten NIELSDATTER (kendes der børn af dette ægtepar)? Kirsten Nielsdatter er datter af Maren ERIKSDATTER, Bording mølle, g.2. g/m. Niels Andersen. Niels Sørensen Bodholt boede i Skygge, g. 1. g. før 1727, hvor og med hvem? Der er 3 børn: a) Søren, b) Anne, f. ca. 1727 og c)
Peder, f. ca. 1730. Søren nævnes først, han bor i Århus 1784. Niels S. Bodholt g. 2. g. ? m. Karen Andersdatter, 7 børn: 1) Christen, 2) Anders, 3) Johanne, f. før kbg. Begynder 1746, 4) Kirsten Nielsdatter SKYGGE, f. ca. 1744, død i Vinderslev 1784, 40 år gl. uden livsar- vinger. Det er fra hendes skifte at børnene kendes. 5) Niels, f. 1747, død før 1787, 6) Peder, f. 1751, 7) Anna, f. 1754. Ved dåben her kaldes han Niels Bodholt i Skygge.

30/7-1771 begr. Niels Sørensen Bodholt i Kragelund

Møller i Bording Mølle, Skygge

Navnet Bodholt stammer fra området Bodholt lidt syd for Bording.

Iflg. "HVEM FORSKER HVAD" 1984, indlæg af Kiss Jensen.

Niels Sørensen BODHOLT, f. ca. 1693, død i Skygge, Kragelund sgn. 1771. er han søn af Søren MADSEN i Bodholt, der 29/3 1700 i Bording mølle giver arveafkald for sin hustru, Kirsten NIELSDATTER (kendes der børn af dette ægtepar?). Kirsten Nielsdatter er datter af Maren ERIKSDATTER, Bording Mølle, g.2. g/m. Niels Andersen. Niels Sørensen Bodholt boede i Skygge, g. 1. g. før 1727, hvor og med hvem? Der er 3 børn: a) Søren, b) Anne, f. ca. 1727 og c) Peder, f. ca. 1730. Søren nævnes først, han bor i Århus 1784. Niels S. Bodholt g. 2. g. ? m. Karen Andersdatter, 7 børn: 1) Christen, 2) Anders, 3) Johanne, f. før kbg. Begynder 1746, 4) Kirsten Nielsdatter SKYGGE, f. ca. 1744, død i Vinderslev 1784, 40 år gl. uden livsar- vinger. Det er fra hendes skifte at børnene kendes. 5) Niels, f. 1747, dødfør 1787, 6) Peder, f. 1751, 7) Anna, f. 1754. Ved dåben her kaldes han Niels Bodholt i Skygge.

 

Lysgård og Hids justitsprotokol

 

1660                            Thomas Christensen Hestlund og hans h. Anne Sørensdatter….Anders Jacobsen mod Mads Sørensen…….broder Niels Sørensen er uden lovlig……efter sin salige fader Søren Madsen som boede og døde i Bodholt… Mads Sørensen og hans arvinger…..Niels Sørensen, Thomas Christensen Hestlund…..Nedermålsting.

her ser vi at Søren Madsen (Niels Sørensen Bodholds far) er søn af Mads Sørensen som er søn af Søren Madsen der var død i 1660, alle omkring møllen i Bodholt

Ginding Herreds justitsprotokol:

1700: Erik Pedersen Ravnholt, Anders Mikkelsen Suderbæk og Søren Madsen i Bodholt erklærer at de tillige med deres hustruers frie vilje og samtykke haver solgt, skødet og afhændet fra os og vore arvinger til vores kiære broder Christen Nielsen i Bording mølle arveligen kunne tilfalde i Bording Mølle i Lundenæs amt i Bording sogn. Arveparten kan tilstrække både for fædrene og mødrende arv.

 

Anders Madsen i Grødde på hustru Johanne Mortensdatters vegne Christen Mortensen i Frølund, Niels Mortensen i Grødde, Peder Mortensen i Guldforhoved, Anders Madsen i Grødde på h. Johannes vegne, vedr. gård og gadehus i Hestlund, arvet efter salig fader Morten Nielsen, som boede og døde udi Ravnholt.

Lysgård og Hids justitsprotokol

1662 Thomas Christensen Hestlund og hans h. Anne Sørensdatter….Anders Jacobsen mod Mads Sørensen…….broder Niels Sørensen er uden lovlig……efter sin salige fader Søren Madsen som boede og døde i Bodholt… Mads Sørensen og hans arvinger…..Niels Sørensen, Thomas Christensen Hestlund…..Nedermålsting.

 

Niels Sørensen Bodholts kone var Karen Andersdatter af Skygge, kendes fra datteren Annas dåb i 1754 i Kragelund (hun døde 24/3-1839), også af sønnen niels' dåb 8/1-1747, og Peders i januar 1751

Han var åbenbart i København i 1767, fra søsterens skifte:

Anne Sørensdatter Bodholt i Hestlund i Bording sogn. 27.10.1767, fol.369.
E: Anders Christensen Moselund. A:
1) bror Niels Sørensen Bodholt i København
2) halvbror Anders Sørensen i Bodholt, død. 1B:
a Inger Andersdatter g.m. Søren Jensen i Engesvang i Kragelund sogn
3) halvsøster Maren Andersdatter i Bording, død. 5B:
a Anders Hansen 60 i Bording
b Peder Hansen, fyrbøder ved Kancelliet i København
c Maren Hansdatter [g.m.] Christen Ibsen i Bording
d Anne Hansdatter g.m. Peder Iversen i Bording
e Kirsten Hansdatter, død. 3B: Hans Pedersen i København, Maren Pedersdatter [g.m.] Niels Christensen i Hestlund, Karen Pedersdatter sst.

 

Karen Andersdatter begr 22/6-1771 i Kragelund 50 år